Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Inne druki i wnioski

W załącznikach wnioski i druki do pobrania


DOCWniosek podmiotu danych o realizację praw wynikających z RODO.doc (71,00KB)

DOCWniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu nieruchomości.doc (30,00KB)

DOCWniosek o wydanie wypisu i wyrysu z mpzp.doc (34,00KB)

PDFWniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunkwow zabudowy.pdf (601,56KB)

DOCXWniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku nikorzystnego zjawiska atmosferycznego w gospodarstwie rolnym wraz z załącznikami.docx (48,60KB)

DOCXZgłoszenie zamiaru usuniecia drzewa.docx (20,36KB)

DOCWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.doc (51,50KB)

DOCRozliczenie dotacji udzielonej z budżetu gminy na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych.doc (76,50KB)

DOCWniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, roboty budowlane przy zabytkach.doc (119,50KB)

PDFDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.pdf (112,26KB)

PDFDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a na terenie której powstają odpady komunalne.pdf (114,98KB)

PDFDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla części nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz dla części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a na terenie której.pdf (124,78KB)

PDFWzór wniosku o usunięcie azbestu z terenu Gminy Kamiennik.pdf (127,04KB)

DOCWniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew, krzewów.doc (60,50KB)

PDFWzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego.pdf (871,24KB)

DOCDruk naliczenia opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.doc (23,50KB)

DOCWniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.doc (230,00KB)

PDFWniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.pdf (100,42KB)

DOCDeklaracja w sprawie podatku od nieruchomości na 2012.doc (55,50KB)

DOCWniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie gminy Kamiennik w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.doc (42,50KB)