Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Protokoły Komisji

Protokoły Komisji w załącznikach.


PDFProtokół nr 2-2021 r. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej z dn. 23.02.2021 r. - spotkanie z dyrektorami SP Kamiennik i ZSP Karłowice Wielkie.pdf (131,99KB)

PDFProtokół 1k-2021 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dn. 18.02.2021 r. - kontrola w zakresie zaległości podatkowych, umorzeń, odroczeń oraz przesunięć terminów płatności za 2020 rok.pdf (164,47KB)

PDFProtokół nr 8k-2020 z dn. 18.02.2021 r. z posiedzenia Komisji Rewizyjnej dot. kontroli finansowej działalności LZS (ponowna kontrola).pdf (1,19MB)

PDFProtokół Nr 8k-2020 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 29.12.2020 r. - kontrola finansowa działalności LZS.pdf (195,89KB)

PDFProtokół nr 7k-2020 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 8-12-2020 r.pdf (3,17MB)

PDFProtokól nr 6-2020 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej odbytego w dniu 30.11.2020 r.pdf (1,85MB)

PDFProtokół Komisji Rewizyjnej Nr 6k-2020 z dn. 26.11.2020 r. - kontrola środków budżetowych oraz stanu zatrudnienia za 3 kwartał 2020 roku w GOPS.pdf (389,61KB)

PDFProtokół nr 5k-2020 z posiedzenia KR odbytego w dniu 9 października 2020 r. -ocena i realizacja budżetu za I półrocze 2020 r.pdf (131,12KB)

PDFProtokół nr 3-2020 z posiedzenia Komisji Rolnictwa odbytego w dniu 5 października 2020 r. - opracowanie wniosków do projektu budżetu na rok 2021 (stawki podatkowe, inwestycje).pdf (67,11KB)

PDFProtokół nr 4-2020 z dnia 2 października 2020 r. - analiza sprawozdania Kierownika GOPS Kamiennik o działalności statutowej za II półrocze 2019 i I półrocze 2020.pdf (162,28KB)

PDFProtokół nr 3-2020 z posiedzenia Komisji Edukacji z dnia 16 września 2020 r. - zapoznanie się z planami oszczędnościowymi dotyczącymi oświaty w gminie Kamiennik.pdf (129,23KB)

PDFProtokół nr 4k-2020 z posiedzenia KR odbytego w dniu 8 lipca 2020 r. - kontrola dotacji dla GOK za II półrocze 2019 r. i I półrocze 2020 r.pdf (121,58KB)

PDFProtokół Komisji Rewizyjnej z dnia 1 czerwca 2020 r. - absolutorium.pdf (530,37KB)

PDFProtokół nr 6k-2019 z dnia 28-11-2019 Komisji Rewizyjnej - kontrola w zakresie wydatków zwiażanych z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeci.pdf (61,96KB)

PDFProtokół nr 11 zdnia 27-11-2019 Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej - Analiza sprawozdania kierownika GOPS Kamiennik za I półrocze 2019.pdf (75,63KB)

PDFProtokół nr 10 z dnia 7-11-2019 Komisji Edukaci, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej - Informacje na temat obiektów zabytkowych znajdujących się na terenie gminy Kamiennik.pdf (156,56KB)

PDFProtokół nr 8 z dnia 26-09-2019 Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej - Opracowanie z kierownictwem szkół regulaminu systemu stypendialnego, edukacja dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.pdf (79,85KB)

PDFProtokół z dn. 24.07.2019 r. Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej - Analiza stanu opieki zdrowotnej w gminie Kamiennik.pdf (1,52MB)

PDFProtokół nr 5k-2019 Komisji Rewizyjnej - Ocena i realizacja budżetu za I półrocze 2019 r.pdf (971,52KB)

PDFProtokół nr 4k-2019 z dn. 23.07.2019 r. Komisji Rewizyjnej - Kontrola w zakresie działalności finansowej ZGKiM za okres II półrocze 2018 r. i I pólrocze 2019 r.pdf (2,10MB)

PDFProtokół nr 3k-2019 z dn. 04.06.2019 r. Komisji Rewizyjnej - Kontrola wykonania uchwał Rady Gminy za rok 2018.pdf (764,69KB)

PDFProtokół Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej dot. analizy przyznanych dotacji klubom sportowym i stowarzyszeniom - spotkanie z prezesami LZS.pdf (1,76MB)

PDFProtokół Nr 3-2019 Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej dot. informacja o działalności placówek kulturalnych i bibliotek ze wskazaniem możliwości pozyskania funduszy zewnętrznych.pdf (2,41MB)

PDFProtokół Nr 1k-2019 Komisji Rewizyjnej dotyczący kontroli w zakresie umorzeń, odroczeń i przesunięć terminów płatności i zadłużeń podatkowych za 2018 rok.pdf (1,03MB)

PDFProtokół Nr 42k-2018 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik - Kontrola instytucji kultury.pdf (985,74KB)

PDFProtokół Nr 41k-2018 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik - Kontrola dzialalności finansowej ZGKiM.pdf (2,28MB)

PDFProtokół Nr 40k-2018 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik - Kontrola umorzeń i odroczeń.pdf (684,62KB)

PDFProtokół Nr 39k-2018 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik - Kontrola środków budżetowych GOPS.pdf (1,23MB)

PDFProtokół Nr 37k-2018 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik - Kontrola realizacji skarg i wniosków.pdf (1,30MB)

PDFProtokół Nr 36k-2017 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik - Kontrola wydatków związanych z działalnością Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.pdf (1,41MB)

PDFProtokół Nr 35k-2017 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik - Kontrola realizacji wniosków składanych przez Radnych i Rady Sołeckie do projektu budżetu na 2017 r..pdf (998,43KB)

PDFProtokół Nr 34k2017 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik - Kontrola działalności finansowej i zatrudnienia Instytucji Kultury.pdf (1,25MB)

PDFProtokół Nr 33k2017 Komisji Rewizyjne Rady Gminy Kamiennik - Kontrola finansowa Samorządowych Placówek Oświatowych.pdf (1,79MB)

PDFProtokół Nr 32k-2017 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik. Kontrola działalności finansowej ZGKiM za II półrocze 2016 roku i I półrocze 2017 roku.pdf (969,82KB)

PDFProtokół Nr 31k-2017 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik - Kontrola specyfikacji i celowości zatrudnienia w Urzedzie Gminy i jednostkach organizacyjnych oraz struktury wynagrodzeń.pdf (2,71MB)

PDFProtokół Nr 30k-2017 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik - Kontrola finansów gminnych pod względem zgodności z ustawą o finansach publicznych.pdf (1,20MB)

PDFProtokół Nr 29k-2017 Komisji Rewizyjnej Rady gminy Kamiennik - Kontrola wykonania uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta oraz wydatków majątkowych budżetu gminy za 2016 rok.pdf (1,03MB)

PDFProtokół Nr 28k-2017 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik - Kontrola umów zawartych w Gminie Kamiennik oraz ich realizacja.pdf (1,16MB)

PDFProtokół Nr 27k-2017 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik - Kontrola umorzeń, odroczeń oraz przesunięć terminów płatności i zadłużeń podatkowych za 2016 rok.pdf (1,34MB)

PDFProtokół Nr 26k-2017 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik - Konntrola finansowej działalności GLKS oraz Caritas za 2016 rok.pdf (1,15MB)

PDFProtokół Nr 25k-2017 Komisji Rewizyjnej rady Gminy Kamiennik - Kontrola realizacji załatwiania skarg i wniosków za 2016 rok.pdf (1,82MB)

PDFProtokół Nr 24k-2016 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik - Kontrola wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.pdf (3,32MB)

PDFProtokół Nr 23k-2016 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik - analiza zgłaszanych wniosków Radnych i Rad Sołeckich do projektu budżetu na 2017r..pdf (7,53MB)

PDFProtokół Nr 22k-2016 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik - kontrola działalności finansowej i zatrudnienia Instytucji Kultury, Biblioteki Publicznej w Kamienniku za okres 01.01.2016r. do 31.08.2016r..pdf (800,30KB)

PDFProtokół Nr 21k-2016 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik - kontrola w zakresie działalności finansowej ZGK.pdf (23,66KB)

PDFProtokół Nr 20k-2016 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik - kontrola finansowa Samorządowych Placówek Oświatowych.pdf (22,07KB)

PDFProtokół Nr 19k-2016 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik - kontrola finansów gminnych pod względem zgodności z ustawą o finansach publicznych.pdf (19,01KB)

PDFProtokół Nr 18k-2016 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik - kontrola w zakresie_ specyfikacji i celowości zatrudnienia w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych oraz wynagrodzeń.pdf (20,38KB)

PDFProtokół Nr 17k-2016 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik - kontrola majątkowych budżetu Gminy Kamiennik za 2015 r..pdf (19,44KB)

PDFProtokół Nr 16k-2016 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik - kontrola Wójta oraz jednostek organizacyjnych pod względem zgodności ich działania z uchwałami Rady Gminy.pdf (29,96KB)

PDFProtokół Nr 15k-2016 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik - kontrola umów zawartych w gminie Kamiennik.pdf (23,06KB)

PDFProtokół Nr 14k-2016 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik - kontrola umorzeń, odroczeń oraz przesunięcia terminów płatności przez Wójta Gminy za 2015 rok.pdf (33,08KB)

PDFProtokół Nr 13k-2016 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik - kontrola realizacji powierzonego zadania - organizacja sportu na terenie gminy.pdf (20,50KB)

PDFProtokół Nr 12k-2016 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik - kontrola załtwiania skarg i wniosków.pdf (25,36KB)

PDFProtokół Nr 11k-2015 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik - kontrola Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.pdf (1,18MB)

PDFProtokół Nr 10k-2015 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik - kontrola finansowa GOK.pdf (56,88KB)

PDFProtokół Nr 9k-2015 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik - kontrola w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kamienniku.pdf (40,02KB)

PDFProtokół Nr 8k-15 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik - kontrola finansowa ZGKiM.pdf (23,93KB)

PDFProtokół Nr 7k-15 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik - kontrola jednostek oświatowych.pdf (21,61KB)

PDFProtokół Nr 6k-15 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik - kontrola finansowa jednostek OSP.pdf (29,32KB)

PDFProtokół Nr 5k-2015 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik - kontrola w zakresie dowozu dzieci do szkół zgodnie z uprawnieniami.pdf (21,57KB)

PDFProtokół Nr 4k-2015 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik - kontrola Wójta oraz jednostek organizacyjnych pod względem zgodności ich działania z uchwałami Rady Gminy.pdf (27,82KB)

PDFProtokół Nr 3k-2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik - analiza sprawozdań końcowych za 2014 rok z wykonania zadań publicznych.pdf (22,08KB)

PDFProtokół Nr 2k-2015 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik - kontrola umorzeń, odroczeń oraz przesunięcia terminów płatności przez Wójta Gminy za 2014 rok.pdf (30,50KB)

PDFProtokół Nr 1k-15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik - kontrola załatwiania skarg i wniosków.pdf (21,75KB)

PDFProtokół Nr 40k-14 z posiedzenia komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik - kontrola GOPS.pdf (31,77KB)

PDFProtokół Nr 39k-14 z posiedzenia komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik - kontrola finansowa ZGKiM.pdf (25,71KB)

PDFProtokół Nr 38k-2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik - zapozanie sie z arkuszami organizacyjnymi placówek oświatowych.pdf (19,22KB)

PDFProtokół Nr 37k-2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik - kontrola finansowa placówek oświatowych.pdf (20,53KB)

PDFProtokół Nr 36k-2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik - kontrola OSP.pdf (20,60KB)

PDFProtokół Nr 35k-2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik - kontrola gospodarki odpadami.pdf (44,12KB)

PDFProtokół Nr 34k-2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik - sprawozdania Sport, Caritas.pdf (20,97KB)

PDFProtokół Nr 33k-2014 - z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik - kontrola umorzeń.pdf (22,28KB)

PDFProtokół Nr 32k-2013 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik - kontrola GLKS Kamiennik.pdf (123,57KB)

PDFProtokół Nr 31k-2013 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik - kontrola Biblioteki Publicznej.pdf (251,07KB)

PDFProtokół Nr 30k-2013 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik - rekontrola placówek oświatowych.pdf (21,91KB)

PDFProtokół Nr 29k-2013 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik - kontrola GOPS.pdf (169,42KB)

PDFProtokół Nr 28k-13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik odbytego w dniu 16.09.2013 r. - kontrola Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.pdf (20,85KB)

PDFProtokół Nr 27k-13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik odbytego w dniu 14.08.2013 r. - Kontrola finansowa ZGKiM.pdf (24,73KB)

PDFProtokół Nr 26k-13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik odbytego w dniu 13.06.2013 r. - analiza zatrudnienia w oświacie.pdf (20,60KB)

PDFProtokół Nr 25k-13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik odbytego w dniu 16.05.2013 r. - analiza Arkuszy Organizacyjnych szkół.pdf (22,96KB)

PDFProtokół Nr 24k-2013 z posiedzenia Komisji Rewizyjnejk Rady Gminy Kamiennik z dn. 11.04.2013 r. - Kontrola Wójta oraz jednostek organizacyjnych pod względem zgodności ich działania z uchwałami Rady Gminy.pdf (29,70KB)

PDFProtokół Nr 23k-2013 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik z dn. 19.03.2013 r. - lkontrola umorzeń oraz przesunięcia terminów płatności przez Wójta Gminy za rok 2012.pdf (22,40KB)

PDFProtokół Nr 22k-2013 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik z dn. 28.02.2013 r. - skargi i wnioski.pdf (21,76KB)

PDFProtokół Nr 21k-2012 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik z dn. 29.11.2012 r. - kontrola Gminnej KOmisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.pdf (21,35KB)

PDFProtokół Nr 20k-2012 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik z dn. 19-20.11.2012 r. - kontrola GLKS Kamiennik.pdf (28,10KB)

PDFProtokół Nr 19k-2012 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik z dn. 10.30.2012 r.- kontrola GOPS.pdf (35,09KB)

PDFProtokół Nr 18k_2012 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik z dn. 26.09.2012 r. - rekontrola oświaty.pdf (20,61KB)

PDFProtokół Nr 17k_2012 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik z dn. 26.09.2012 r. - kontrola finansowa ZGKiM.pdf (23,43KB)

PDFProtokół Nr 16k_2012 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik z dn. 16.07.2012r..pdf (16,46KB)

PDFProtokół Nr 16k_2012 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik z dn. 26.06.2012r. oraz dn. 04.07.2012r..pdf (61,58KB)

DOCProtokół 7k-2011.doc (41,00KB)

DOCProtokół Nr 11K-2011KR.doc (32,00KB)

DOCProtokół Nr 10k- rekontrola 2011.doc (38,50KB)

DOCProtokół Nr9k-2011 GOPS.doc (44,00KB)

DOCProtokół 8k-2011 KR z ZGKiM.doc (33,50KB)

DOCProtokół KR Nr 6k-2011.doc (35,50KB)

DOCXProtokół KR Nr5k-2011..docx (22,76KB)

DOCProtokół KR dot. Ochrony Środowiska.doc (35,00KB)

DOCProtokół KR - skargi i wnioski.doc (37,00KB)

DOCProtokół 4k - Kontrola GOK.doc (92,00KB)

DOCProtokół Nr 3K arkusz organizacyjny.doc (29,50KB)