Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Informacja o wyniku przetargu ustnegona zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik - Kłodobok działka nr 147/2

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

(t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.1490 ), podaję do publicznej wiadomości:

 

Informacje

o  wynikach przetargów ustnych na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik,

 który odbyły się w dniu 12 marca 2018r.

w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik

ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik, sala nr 2

 

1. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej
w Kłodoboku, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 147/2 o powierzchni 0,1700 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr OP1N/00038797/2. W/w  nieruchomości przeznaczona jest jako teren istniejących użytków rolnych.

                       Cena  wywoławcza  nieruchomości : 13 000,00 zł (netto)

najwyższa  cena  osiągnięta   w  przetargu – 13 130,00 zł (netto)

            liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 1

liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu  – 1 ( brak stawiennictwa na przetargu oraz nie złożenie wymaganych dokumentów)

nabywca  nieruchomości  – Pani Anna Bryk zam. Kłodobok

 

Do ceny ustalonej w przetargu dolicza się podatek VAT w wysokości 23%.

 

Powyższą informację wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kamiennik na okres 7 dni tj. od dnia 13.03.2018 r. do 20.03.2018 r  na stronie internetowej tut. Urzędu oraz, www.bip.kamiennik.pl.

 

Wójt Gminy Kamiennik

/-/ Kazimierz Cebrat