Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Uchwały Rady Gminy z roku 2018

Uchwały Rady Gminy Kamiennik z roku 2018 w załącznikach poniżej.


PDF    Uchwała Nr III-22-18 z dn. 20.12.2018 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.pdf (3,64MB)

PDF    Uchwała Nr III-21-18 z dn. 20.12.2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (4,01MB)

PDF    Uchwała Nr III-20-18 z dn. 20.12.2018 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu przez świadczeniobiorców wydatków na posiłki.pdf (104,17KB)

PDF    Uchwała Nr III-19-18 z dn. 20.12.2018 r. w sprawie w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.pdf (210,50KB)

PDF    Uchwała Nr II-18-18 z dn. 6.12.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej.pdf (394,10KB)

PDF    Uchwała Nr II-17-18 z dn. 6.12.2018 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zniesienie urzędowych nazw obiektów fizjograficznych na terenie Gminy Kamiennik.pdf (104,91KB)

PDF    Uchwała Nr II-16-18 z dn. 6.12.2018 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok.pdf (137,62KB)

PDF    Uchwała Nr II-15-18 z dn. 6.12.2018 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kamiennik na rok 2019.pdf (264,96KB)

PDF    Uchwała Nr II-14-18 z dn. 6.12.2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy instrumentem płatniczym.pdf (96,87KB)

PDF    Uchwała Nr II-13-18 z dn. 6.12.2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf (202,44KB)

PDF    Uchwała Nr II-12-18 z dn. 6.12.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (643,18KB)

PDF    Uchwała Nr II-11-18 z dn. 6.12.2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok.pdf (230,62KB)

PDF    Uchwała Nr II-10-18 z dn. 6.12.2018 r. w sprawie opłaty targowej.pdf (131,01KB)

PDF    Uchwała Nr II-9-18 z dn. 6.12.2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok.pdf (136,03KB)

PDF    Uchwała Nr II-8-18 z dn. 6.12.2018 r. w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej.pdf (118,04KB)

PDF    Uchwała Nr II-7-18 z dn. 6.12.2018 r. w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Ekologii, Inwestycji i Działalności Gospodarczej.pdf (115,99KB)

PDF    Uchwała Nr II-6-18 z dn. 6.12.2018 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów.pdf (114,43KB)

PDF    Uchwała Nr II-5-18 z dn. 6.12.2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.pdf (118,63KB)

PDF    Uchwała Nr II-4-18 z dn. 6.12.2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej.pdf (93,71KB)

PDF    Uchwała Nr I-3-18 z dn. 19.11.2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kamiennik.pdf (102,82KB)

PDF    Uchwała Nr I-2-18 z dn. 19.11.2018 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Kamiennik.pdf (90,35KB)

PDF    Uchwała Nr I-1-18 z dn. 19.11.2018 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Kamiennik.pdf (89,79KB)

PDF    Uchwała Nr XLI-237-18 z dn. 18.10.2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy i zmiany uchwały.pdf (393,39KB)

PDF    Uchwała Nr XLI-236-18 z dn. 18.10.2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą Nowa jakość edukacji w gminach Kamiennik i Pakosławice.pdf (99,94KB)

PDF    Uchwała Nr XLI-235-18 z dn. 18.10.2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kamiennik.pdf (131,57KB)

PDF    Uchwała Nr XLI-234-18 z dn. 18.10.2018 r. w sprawie wniosku do Rady Powiatu Nyskiego.pdf (103,24KB)

PDF    Uchwała Nr XLI-233-18 z dn. 18.10.2018 r. w sprawie zgłoszenia sołectwa Gminy Kamiennik do Programu Odnowa Wsi w województwie opolskim.pdf (96,95KB)

PDF    Uchwała Nr XL-232-18 z dn. 27.09.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerstwa na rzecz realizacji projektu pod nazwą Nowa jakość edukacji w Gminie Kamiennik i Gminie Pakosławice.pdf (196,55KB)

PDF    Uchwała Nr XL-231-18 z dn. 27.09.2018 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kamiennik.pdf (109,03KB)

PDF    Uchwała Nr XL-230-18 z dn. 27.09.2018 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.pdf (97,12KB)

PDF    Uchwała Nr XL-229-18 z dn. 27.09.2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf (1,45MB)

PDF    Uchwała Nr XL-228-18 z dn. 27.09.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (4,13MB)

PDF    Uchwała Nr XL-227-18 z dn. 27.09.2018 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.pdf (102,38KB)

PDF    Uchwała Nr XXXIX-226-18 z dn. 23.08.2018 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności art. 17 pkt. 2 Ustawy z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii.pdf (110,53KB)

PDF    Uchwała Nr XXXIX-225-18 z dn. 23.08.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.pdf (99,00KB)

PDF    Uchwała Nr XXXIX-224-18 z dn. 23.08.2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi.pdf (130,30KB)

PDF    Uchwała Nr XXXIX-223-18 z dn. 23.08.2018 r. w sprawie zmiany w budżecie.pdf (1,02MB)

PDF    Uchwała Nr XXXIX-222-18 z dn. 23.08.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kamiennik.pdf (125,67KB)

PDF    Uchwała Nr XXXIX-221-18 z dn. 23.08.2018 r. w sprawie zmiany uchwały.pdf (102,12KB)

PDF    Uchwała Nr XXXIX-220-18 z dn. 23.08.2018 r. w sprawie odstępstwa od zakazu spożywania alkoholu w miejscach publicznych na terenie Gminy Kamiennik.pdf (100,97KB)

PDF    Uchwała Nr XXXIX-219-18 z dn. 23.08.2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kamiennik.pdf (192,17KB)

PDF    Uchwała Nr XXXIX-218-18 z dn. 23.08.2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Kamiennik.pdf (193,28KB)

PDF    Uchwała Nr XXXVIII-217-18 z dn. 21.06.2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za 2017 r..pdf (113,67KB)

PDF    Uchwała Nr XXXVIII-215-18 z dn. 21.06.2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf (1,37MB)

PDF    Uchwała Nr XXXVIII-214-18 z dn. 21.06.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (2,32MB)

PDF    Uchwała Nr XXXVIII-213-18 z dn. 21.06.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kamiennik.pdf (174,59KB)

PDF    Uchwała Nr XXXVIII-212-18 z dn. 21.06.2018 r. w sprawie określenia rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli.pdf (108,01KB)

PDF    Uchwała Nr XXXVIII-211-18 z dn. 21.06.2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym.pdf (188,82KB)

PDF    Uchwała Nr XXXVIII-210-18 z dn. 21.06.2018 r. w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Kamiennik do organu regulacyjnego.pdf (202,21KB)

PDF    Uchwała Nr XXXVII-209-18 z dn. 10.05.2018 r. w sprawie wyznaczenia Komisji do zbadania zasadności skargi.pdf (96,02KB)

PDF    Uchwała Nr XXXVII-208-18 z dn. 10.05.2018 r. w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik.pdf (113,86KB)

PDF    Uchwała Nr XXXVII-207-18 z dn. 10.05.2018 r. w sprawie odwołania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Kamiennik.pdf (98,87KB)

PDF    Uchwała Nr XXXVII-206-18 z dn. 10.05.2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf (1,25MB)

PDF    Uchwała Nr XXXVII-205-18 z dn. 10.05.2018 r. w sprawie przystapienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla częsci terenu wsi Chociebórz.pdf (398,69KB)

PDF    Uchwała Nr XXXVII-204-18 z dn. 10.05.2018 r. w sprawie przystapienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla częsci terenu wsi Kamiennik.pdf (1,07MB)

PDF    Uchwała Nr XXXVI-203-18 z dn. 22.03.2018 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku dokonania wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakład budżetowy.pdf (98,21KB)

PDF    Uchwała Nr XXXVI-202-18 z dn. 22.03.2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi.pdf (154,77KB)

PDF    Uchwała Nr XXXVI-201-18 z dn. 22.03.2018 r. w sprawie zmiany w budżecie.pdf (1,36MB)

PDF    Uchwała Nr XXXVI-200-18 z dn. 22.03.2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (6,62MB)

PDF    Uchwała Nr XXXVI-199-18 z dn. 22.03.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie słuzebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kamiennik.pdf (135,67KB)

PDF    Uchwała Nr XXXVI-198-18 z dn. 22.03.2018 r. w sprawie podziału Gminy Kamiennik na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.pdf (290,70KB)

PDF    Uchwała Nr XXXVI-197-18 z dn. 22.03.2018 r. w sprawie podziału Gminy Kamiennik na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.pdf (310,94KB)

PDF    Uchwała Nr XXXV-196-18 z dn. 22.02.2018 r w sprawie rozpatrzenia skargi.pdf (107,45KB)

PDF    Uchwała Nr XXXV-195-18 z dn. 22.02.2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kamiennik.pdf (207,30KB)

PDF    Uchwała Nr XXXV-194-18 z dn. 22.02.2018 r. w sprawie zmiany w budżecie.pdf (1,21MB)

PDF    Uchwała Nr XXXV-193-18 z dn. 22.02.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.pdf (95,47KB)

PDF    Uchwała Nr XXXV-192-18 z dn. 22.02.2018 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Karłowice Wielkie.pdf (875,95KB)

PDF    Uchwała Nr XXXV-191-18 z dn. 22.02.2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy.pdf (109,74KB)

PDF    Uchwała Nr XXXV-190-18 z dn. 22.02.2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.pdf (113,53KB)

PDF    Uchwała Nr XXXV-189-18 z dn. 22.02.2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu gminy.pdf (453,90KB)

PDF    Uchwała Nr XXXV-188-18 z dn. 22.02.2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamiennik w 2018 roku.pdf (237,89KB)