Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zarządzenia Wójta z roku 2018

Zarządzenia Wójta Gminy Kamiennik z roku 2018 w załącznikach poniżej.


PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 93-2018 z dn. 20.12.2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf (232,08KB)

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 90-2018 z dn. 14.12.2018 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik.pdf (132,32KB)

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 84-2018 z dn. 19.11.2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf (255,04KB)

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 79-2018 z dn. 29.10.2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf (224,92KB)

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 77-2018 z dn. 19.10.2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf (252,25KB)

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 74-2018 z dn. 19.10.2018 r. w sprawie ogłoszenia II publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy.pdf (195,39KB)

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 73-2018 z dn. 19.10.2018 r. w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy.pdf (199,24KB)

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 72-2018 z dn. 18.10.2018 r. w sprawie zmiany planu finansowego.pdf (166,16KB)

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 71-2018 z dn. 12.10.2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do zbycia.pdf (186,75KB)

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 70-2018 z dn. 9.10.2018 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Kamiennik prawa własności działek położonych w obrębie wsi Goworowice.pdf (115,72KB)

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 66-2018 z dn. 28.09.2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf (182,55KB)

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 69-2018 z dn. 4.10.2018 r. w sprawie zatwierdzenia stawki za centralne ogrzewanie lokali użytkowych.pdf (141,37KB)

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 57-2018 z dn. 24.08.2018 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.pdf (161,89KB)

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 55-2018 z dn. 3.08.2018 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.pdf (1,97MB)

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 51-2018 z dn. 19.07.2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf (258,05KB)

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 47-2018 z dn. 29.06.2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf (195,58KB)

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 46-2018 z dn. 29.06.2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej zabudowanej przeznaczonej do zbycia.pdf (500,93KB)

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 43-2018 z dn. 15.06.2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do zbycia.pdf (174,06KB)

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 42-2018 z dn. 15.06.2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do zbycia.pdf (174,97KB)

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 41-2018 z dn. 8.06.2018 r. w sprawie ogłoszenia V publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy.pdf (158,68KB)

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 40-2018 z dn. 8.06.2018 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości gruntowej niezabudowanej przeznaczonej do zbycia.pdf (157,80KB)

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 39-2018 z dn. 8.06.2018 r. w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na najem nieruchomości stanowiącej własność gminy.pdf (163,23KB)

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 32-2018 z dn. 25.04.2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf (203,87KB)

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 31-2018 z dn. 20.04.2018 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Kamiennik.pdf (388,16KB)

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 29-2018 z dn. 3.04.2018 r. w sprawie przyjęcia Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Kamiennik.pdf (140,48KB)

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 27-2018 z dn. 27.03.2018 r. w sprawie sprawozdań rocznych z wykonania budżetu gminy, planu finansowego instytucji kultury za 2017 rok oraz informacji o stanie mienia gminy.pdf (2,40MB)

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 22-2018 z dn. 8.03.2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 61-2017 z dnia 18 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomsci.pdf (201,31KB)

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 20-2018 z dn. 2.03.2018 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy.pdf (304,77KB)

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 19-2018 z dn. 2.03.2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku.pdf (103,83KB)

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 18-2018 z dn. 2.03.2018 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamienik na rok 2018.pdf (102,59KB)

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 16-2018 z dn. 20.02.2018 r. w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Kamiennik prawa własności działki nr 407 położonej w obrębie wsi Kłodobok będącą własnością Skarbu Państwa.pdf (98,53KB)

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 15-2018 z dn. 20.02.2018 r. w sprawie ogłoszenia IV publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy.pdf (254,24KB)

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 14-2018 z dn. 8.02.2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków na wsparcie realizacji projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2018.pdf (94,89KB)

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 13-2018 z dn. 8.02.2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku.pdf (105,44KB)

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 12-2017 z dn. 6.02.2018 r. w sprawie ogłoszenia I publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy.pdf (159,13KB)

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 10-2017 z dn. 31.01.2018 r. w sprawie zmiany budżetu gminy.pdf (457,89KB)

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 9-2018 z dn. 30.01.2018 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w najem nieruchomość stanowiącą własność Gminy Kamiennik, oraz ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu.pdf (377,06KB)

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 8-2018 z dn. 29.01.2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Kamiennik na rok 2018.pdf (216,66KB)

PDF    Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik Nr 7-2018 z dn. 29.01.2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów na wsparcie rozwoju sportu na terenie Gminy Kamiennik na rok 2018.pdf (258,91KB)