Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu na terenie Gminy Kamiennik.

2. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Karłowice Wielkie

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 25

Obręb: 0006

KW: nr OP1N/00038722/6

Powierzchnia działki: 0,0100 ha

  • Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do najmu: 31,60 m2
  • Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, zabudowana
  • Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowaniaMM-1- teren zabudowy mieszkaniowej mieszanej (zagrodowej, jednorodzinnej, agroturystycznej)

Nieruchomość wydzierżawiona z przeznaczeniem: garaż

  • Termin zagospodarowania nieruchomości: Czas oznaczony do 3 lat
  • Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 30,00 zł – miesięcznie do stawki opłat dolicza się obowiązująca stawkę podatku VAT (zgodnie z Uchwała Nr XXIX/156/04 Rady Gminy Kamiennik z dnia 03 grudnia 2004 r. w sprawie gospodarowania lokalami użytkowymi).
  • Termin wznoszenia opłat: Do 20- go każdego miesiąca
  • Zasady aktualizacji opłat: Wysokość czynszu najmu może ulec zmianie w czasie trwania umowy w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie gospodarowania lokalami użytkowymi
  • Informacje o przeznaczeniu do wydzierżawienia: Nieruchomość wydzierżawiona na pisemny wniosek

Powyższy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kamiennik na okres 21 dni tj. od dnia 19.12.2017 r. do 09.01.2018 r  oraz informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej www.bip.kamiennik.pl