Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu na terenie Gminy Kamiennik.

 

1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Goworowice

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 82/3

Obręb: 0012

KW: nr 31579

Adres: Goworowice nr 52, 48-388 Kamiennik

Powierzchnia użytkowa budynku:  375,60 m2

  • Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do najmu: 375,60 m2
  • Opis nieruchomości: do najmu przeznaczony jest budynek po byłej szkole położony w Goworowicach nr 52. Budynek w zabudowie wolnostojącej, dwukondygnacyjny z poddaszem częściowo użytkowym, podpiwniczony, wybudowany przed 1939 r. wyposażony w następujące instalacje: wodną, kanalizacyjną, elektryczną, c.o.
  • Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: UO, ZPp-3- Teren istniejącego zespołu szkolno- przedszkolnego. Podstawowe przeznaczenie utrzymuje się bez zmian. Projektuje się powiększenie terenu rekreacyjnego w kierunku północnym tj. połączenie zieleni rekreacyjnej szkolnej z istniejąca zielenią parkową na terenie ZP, MW, UA, UK- 15. W przypadku likwidacji funkcji oświaty, teren i obiekt w obecnych granicach przeznacza się na cele mieszkalnictwa socjalnego.

             Sposób zagospodarowania: pod działalność gospodarczą

Termin zagospodarowania nieruchomości: do 2 lat.

  • Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: 450,72 zł + 23% VAT miesięcznie (zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/156/04 Rady Gminy Kamiennik z dnia 03 grudnia 2004 r. w sprawie zasad gospodarowaniem lokalami użytkowymi) ), na najemcy ciąży również obowiązek uiszczania podatku od nieruchomości
  • Termin wznoszenia opłat: - do 20- go każdego miesiąca
  • Zasady aktualizacji opłat: -Wysokość czynszu najmu może ulec zmianie w czasie trwania umowy najmu w przypadku zmiany Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie zasad gospodarowaniem lokalami użytkowymi
  • Informacja: nieruchomość przeznaczona do najmu na pisemny wniosek

 

Powyższy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kamiennik na okres 21 dni tj. od dnia 21.11.2017 r. do 13.12.2017 r  oraz informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej www.bip.kamiennik.pl