Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Wykaz nieruchomości przezanczonej do użyczenia

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia na terenie Gminy Kamiennik.

 

1. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Położenie: Chociebórz

Gmina: Kamiennik

Działka nr: 60

Obręb: 0002

KW: nr OP1N/00038716/1

Powierzchnia nieruchomości: 0,1500 ha

  • Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy:1 m2
  • Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, niezabudowana
  • Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: ZP – teren istniejącej zieleni urządzonej w formie zadrzewień i zieleńców; KDD – istniejące i projektowane drogi kat. dojazdowej.

Sposób zagospodarowania: zamontowanie filaru informacyjno-promocyjnego o charakterze małej  architektury

Termin zagospodarowania nieruchomości: do 31.12.2023 r.

  • Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: nieodpłatnie
  • Termin wznoszenia opłat: -
  • Zasady aktualizacji opłat: -
  • Informacja: nieruchomość przeznaczona do użyczenia

 

Powyższy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kamiennik na okres 21 dni tj. od dnia 21.11.2017 r. do 13.12.2017 r  oraz informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej www.bip.kamiennik.pl