Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Informacja o wynikach przetargów ustnych na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości

(t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.1490 ), podaję do publicznej wiadomości:

 

Informacje

o  wynikach przetargów ustnych na zbycie nieruchomości Gminy Kamiennik,

 który odbyły się w dniu 21 września 2017r.

w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik

ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik, sala nr 2

 

1. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Kłodoboku, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 148/2 o powierzchni 0,1000 ha, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr OP1N/00038797/2. W/w  nieruchomości przeznaczona jest jako teren istniejących użytków rolnych.

Cena  wywoławcza  nieruchomości : 6 500,00 zł

najwyższa  cena  osiągnięta   w  przetargu – 6 600,00 zł

            liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 1

liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu  – 0

nabywca  nieruchomości  – Pani Anna Bryk zam. Kłodobok

 

2. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Lipnikach, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 538/8 8 o pow. 0,1180 ha, zapisanej w księdze Wieczystej KW OP1N/00067302/8. Na działce nr 538/8 znajduje się budynek gospodarczy- stodoła, parterowy, niepodpiwniczony, o powierzchni użytkowej 198,00 m2, wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej z cegły o dachu dwuspadowym, krytym blachą.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: UH, UK-11- teren istniejących usług, kultury (świetlica) oraz handlu; MM- teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej mieszanej (w ich obrębie dopuszcza się realizację zabudowy mieszkaniowej zagrodowej, jednorodzinnej, zabudowy agroturystycznej bądź zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej o charakterze rekreacyjnym).

 

Cena  wywoławcza  nieruchomości : 33 700,00 zł

najwyższa  cena  osiągnięta   w  przetargu – brak

            liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0

liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu  – 1 ( brak stawiennictwa na przetargu oraz nie złożenie wymaganych dokumentów)

nabywca  nieruchomości  – przetarg  zakończył się wynikiem negatywnym   

         

Powyższą informację wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kamiennik na okres 7 dni tj. od dnia 25.09.2017 r. do 02.10.2017 r  na stronie internetowej www.bip.kamiennik.pl