Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Informacja o wyniku I przetargu - Lokal nr 3 połozony w Szklarach 24

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz.1490 ), podaję do publicznej wiadomości:

Informację o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, który odbył się w dniu 20 września 2017r. w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik ul. 1 Maja 69, 48-388 Kamiennik, sala nr 2.

 

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 o powierzchni 38,90 m2 położony w Szklarach 24, posadowiony na działce nr 911, obręb: 0010- Szklary, KW: nr OP1N/00060685/7 (KW dla działki); OP1N/000606886/4 (KW dla przedmiotowej nieruchomości lokalowej)

 

Cena wywoławcza nieruchomości: 12 000,00
w tym:  
cena gruntu: 5 600,00
cena nieruchomości: 6 400,00
   
najwyższa cena osiągnięta przetargu – brak
liczba osób dopuszczonych do uczestniczenia w przetargu – 0 (brak wpłat wadium)
liczba osób niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu  – 0
nabywca  nieruchomości  – przetarg zakończył się wynikiem negatywnym
 

 

Powyższą informację wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kamiennik na okres 7 dni tj. od dnia 21.09.2017 r. do 28.09.2017 r  na stronie internetowej www.bip.kamiennik.pl

Wójt Gminy Kamiennik

/-/ Kazimierz Cebrat