Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko

Ogłoszenie Wójta Gminy Kamiennik

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko do:

  • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Karłowice Wielkie;
  • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Chociebórz.

 

Na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środo-wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016r. poz. 353 z późn. zm.), po uzyskaniu stanowisk Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nysie wyrażających zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko dla w/w zmian miejscowych planów, zawiadamiam o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko i opracowania prognoz oddziaływania na środowisko dla:

-ustaleń projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Karłowice Wielkie, do którego przystąpiono na podstawie uchwały Nr XXI/108/16 Rady Gminy Kamiennik z dnia 8 września 2016r;

- ustaleń projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Chociebórz, do którego przystąpiono na podstawie uchwały Nr XXI/105/16 Rady Gminy Kamiennik z dnia 8 września 2016r.

         Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko w/w dokumentów wynika z faktu, iż planowane realizacje postanowień dokumentów nie spowodują znaczącego oddziaływania na środowisko i stanowią niewielką modyfikację przyjętych dokumentów, tj.:

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Karłowice Wielkie, zatwierdzonego uchwałą Nr XXX/173/04 Rady Gminy Kamiennik z dnia 15 grudnia 2004r.;

  • miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu wsi Chociebórz, zatwierdzonego uchwałą Nr XXX/168/04  Rady Gminy Kamiennik z dnia 15 grudnia 2004r.

Wójt Gminy Kamiennik
Kazimierz Cebrat