Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w 2017 r.”

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. zaproszenia do złożenia oferty na:
”Usuwanie
wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w 2017 r.”

 

W odpowiedzi na zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania  pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamiennik w 2017 r.” do dnia 14.06.2017 r. do godz. 1500 w ramach rozpoznania cenowego rynku wpłynęły dwie oferty:

 

L.p.

Nazwa i adres wykonawcy

Łączna cena ofertowa brutto

(PLN)

1

 

P.P.H.U. „eko- grunt” Wojciech Wieczorek

43-300 Bielsko Biała, ul. Goleszowska 15/20

 

7 057,24

2

ŚRODOWISKO I INNOWACJE Sp. z o.o.

28-142 Tuczępy, Dobrów 8

 

10 180,01

 

W imieniu Zamawiającego informuję, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma P.P.H.U. „eko- grunt” Wojciech Wieczorek 43-300 Bielsko Biała, ul. Goleszowska 15/20 za kwotę 7 057,24 zł. Oferta spełnia wszystkie wymagania postawione przez Zamawiającego. Z wybranym oferentem zostanie zawarta umowa.

Dziękuję za przygotowanie i dostarczenie ofert.

 

 

WÓJT GMINY KAMIENNIK

/-/ Kazimierz Cebrat