Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.

Na podstawie art. 78e ust.1 ustawy o systemie oświaty Urząd Gminy Kamiennik informuję, że
w wyniku aktualizacji poczynając od 1 lutego 2017 r. :

  1. Statystyczna liczba dzieci w przedszkolu prowadzonym przez Gminę Kamiennik, zgodnie ze sprawozdaniem Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30 września 2016 r. wynosi: 40 dzieci
  2. Podstawowa kwota dotacji na dziecko korzystające z edukacji przedszkolnej w przedszkolu publicznym wynosi: 8.964,88 zł rocznie, czyli 747,07 zł miesięcznie
  3. Podstawowa kwota dotacji dla ucznia w szkole publicznej prowadzonej przez podmioty inne niż jst wynosi: 9.888,21 zł rocznie, czyli 824,02 zł miesięcznie
  • jednocześnie informuję, iż w poprzedniej informacji statystyczna liczba dzieci podana była
    z uwzględnieniem dzieci z oddz. przedszkolnych