Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Uchwały Rady Gminy z roku 2017

Uchwały Rady Gminy Kamiennik z roku 2017 w załącznikach poniżej.


PDF    Uchwała Nr XXXIV-187-17 z dn. 21.12.2017 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.pdf (3,48MB)

PDF    Uchwała Nr XXXIV-186-17 z dn. 21.12.2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (4,04MB)

PDF    Uchwała Nr XXXIV-185-17 z dn. 21.12.2017 r. w sprawie wyznaczenia Komisji do zbadania zasadności skargi.pdf (197,25KB)

PDF    Uchwała Nr XXXIV-184-17 z dn. 21.12.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.pdf (295,10KB)

PDF    Uchwała Nr XXXIV-183-17 z dn. 21.12.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości.pdf (294,65KB)

PDF    Uchwała Nr XXXIV-181-17 z dn 21.12.2017 r. w sprawie zmiany uchwały.pdf (198,67KB)

PDF    Uchwała Nr XXXIII-180-17 z dn. 30.11.2017 r. w sprawie wyznaczenia Komisji do zbadania zasadności skargi.pdf (196,06KB)

PDF    Uchwała Nr XXXIII-178-17 z dn. 30.11.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.pdf (763,80KB)

PDF    Uchwała Nr XXXIII-177-17 z dn. 30.11.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (4,16MB)

PDF    Uchwała Nr XXXII-176-17 z dn. 19.10.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Kamiennik.pdf (2,77MB)

PDF    Uchwała Nr XXXII-175-17 z dn. 19.10.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.pdf (806,35KB)

PDF    Uchwała Nr XXXII-174-17 z dn. 19.10.2017 r. w sprawie przystapienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla częsci terenów wsi Goworowice.pdf (364,27KB)

PDF    Uchwała Nr XXXII-173-17 z dn. 19.10.2017 r. w sprawie przystapienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla częsci terenów wsi Szklary.pdf (556,50KB)

PDF    Uchwała Nr XXXII-172-17 z dn. 19.10.2017 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2018 rok.pdf (412,01KB)

PDF    Uchwała Nr XXXII-171-17 z dn. 19.10.2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kamiennik na lata 2018- 2019.pdf (257,15KB)

PDF    Uchwała Nr XXXII-170-17 z dn. 19.10.2017 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kamiennik na rok 2018.pdf (365,30KB)

PDF    Uchwała Nr XXXII-169-17 z dn. 19.10.2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Karłowicach Wielkich w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Karłowicach Wielkich.pdf (253,51KB)

PDF    Uchwała Nr XXXII-168-17 z dn. 19.10.2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamienniku, w Szkołę Podstawową w Kamienniku.pdf (201,64KB)

PDF    Uchwała Nr XXXII-167-17 z dn. 19.10.2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok.pdf (654,04KB)

PDF    Uchwała Nr XXXII-166-17 z dn. 19.10.2017 r. w sprawie w sprawie opłaty targowej.pdf (117,92KB)

PDF    Uchwała Nr XXXII-165-17 z dn. 19.10.2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.pdf (123,11KB)

PDF    Uchwała Nr XXXI-164-17 z dn. 24.08.2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.pdf (200,04KB)

PDF    Uchwała Nr XXXI-163-17 z dn. 24.08.2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Kamiennik.pdf (351,17KB)

PDF    Uchwała Nr XXXI-162-17 z dn. 24.08.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.pdf (1,51MB)

PDF    Uchwała Nr XXXI-161-17 z dn. 24.08.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (538,29KB)

PDF    Uchwała Nr XXXI-160-17 z dn. 24.08.2017 r. w sprawie przyznania dotacji na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.pdf (282,90KB)

PDF    Uchwała Nr XXX-159-17 z dn. 31.07.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.pdf.pdf (233,49KB)

PDF    Uchwała Nr XXIX-158-17 z dn. 22.06.17 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kamiennik za 2016 rok.pdf (195,77KB)

PDF    Uchwała Nr XXIX-157-17 z dn. 22.06.17 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za 2016 rok.pdf (192,08KB)

PDF    Uchwała Nr XXIX-156-17 z dn. 22.06.17 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.pdf (673,94KB)

PDF    Uchwała Nr XXIX-155-17 z dn. 22.06.17 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.pdf (197,40KB)

PDF    Uchwała Nr XXIX-154-17 z dn. 22.06.17 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa.pdf (99,25KB)

PDF    Uchwała Nr XXVIII-153-17 z dn. 25.05.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.pdf (302,96KB)

PDF    Uchwała Nr XXVIII-152-17 z dn. 25.05.2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamiennik.pdf (10,85MB)

PDF    Uchwała Nr XXVIII-151-17 z dn. 25.05.2017 w sprawie poparcia rezolucji.pdf (197,88KB)

PDF    Uchwała Nr XXVII-150-17 z dn. 29.03.2017 r. w sprawie sposobu rozpatrzenia skargi na wniosek Wydziału Nadzoru i Kontroli.pdf (108,16KB)

PDF    Uchwała Nr XXVII-149-17 z dn. 29.03.2017 r. w sprawie określenia stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów na terenie Gminy Kamiennik.pdf (89,47KB)

PDF    Uchwała Nr XXVII-148-17 z dn. 29.03.2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamiennik w 2017 roku.pdf (430,30KB)

PDF    Uchwała Nr XXVII-147-17 z dn. 29.03.2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.pdf (627,75KB)

PDF    Uchwała Nr XXVII-146-17 z dn. 29.03.2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.pdf (197,63KB)

PDF    Uchwała Nr XXVII-145-17 z dn. 29.03.2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.pdf (197,54KB)

PDF    Uchwała Nr XXVII-144-17 z dn. 29.03.2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.pdf (198,12KB)

PDF    Uchwała Nr XXVII-143-17 z dn. 29.03.2017 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu i pożyczki.pdf (200,28KB)

PDF    Uchwała Nr XXVII-142-17 z dn. 29.03.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.pdf (1,33MB)

PDF    Uchwała Nr XXVII-141-17 z dn. 29.03.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (1,25MB)

PDF    Uchwała Nr XXVII-140-17 z dn. 29.03.2017 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.pdf (199,24KB)

PDF    Uchwała Nr XXVI-139-17 z dn. 10.02.2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy.pdf (37,17KB)

PDF    Uchwała Nr XXVI-138-17 z dn. 10.02.2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.pdf (21,53KB)

PDF    Uchwała Nr XXVI-137-17 z dn. 10.02.2017 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.pdf (24,39KB)

PDF    Uchwała Nr XXVI-136-17 z dn. 10.02.2017 r. w sprawie zmiany składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej.pdf (14,44KB)

PDF    Uchwała Nr XXVI-135-17 z dn. 10.02.2017 r. w sprawie opłat za świadczenia wykraczające ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kamiennik.pdf (97,86KB)

PDF    Uchwała Nr XXVI-134-17 z dn. 10.02.2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.pdf (41,26KB)

PDF    Uchwała Nr XXVI-133-17 z dn. 10.02.2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.pdf (451,23KB)

PDF    Uchwała Nr XXVI-132-17 z dn. 10.02.2017 r. w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług dla zakładu budżetowego.pdf (28,98KB)