Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zakup i dostawa komputerów stacjonarnych wraz z monitorami

Informuję, że w wyniku zapytania ofertowego z dnia 21.01.2017 r. na wykonanie zadania: Zakup i dostawa komputerów stacjonarnych w ilości 10 szt. wraz z monitorami (10 szt.), wyposażeniem (mysz, klawiatura), systemami operacyjnymi, pakietami biurowymi (wg specyfikacji z Załącznika nr 1) do budynku Urzędu Gminy w Kamienniku,

 

  1. została wybrana oferta firmy:

 

ATUT KOMPUTER

al. Armii Krajowej 10a/2, 50-541 Wrocław

 

Cena brutto wybranej oferty wynosi: 37 023,00 zł.

(słownie: trzydzieści siedem tysięcy dwadzieścia trzy złote)

 

Uzasadnienie wyboru:

W wyniku przeprowadzonej oceny ofert, oferta w/w Wykonawcy spełnia wszystkie warunki zapytania ofertowego. Wartość oferty mieści się w kwocie, którą Zamawiający może przeznaczyć na wykonanie zamówienia.

 

  1. Jednocześnie informuje, że w niniejszym postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena ofertowa brutto

Uwagi

1.

F. H. U. „HORYZONT” LECH KRZYSZTOF

ul. 11-go listopada 21

38-300 Gorlice

35 424,00 zł.

Odrzucona – waga monitora

2.

ATUT KOMPUTER

al. Armii Krajowej 10a/2

50-541 Wrocław

37 023,00 zł.

 

3.

CT ALFA Sp. z o. o.

ul. Sikorskiego 9

66-200 Świebodzin

37 146,00

Odrzucona – marka/waga monitora

4.

ABC Integraf – Systemy komputerowe sp. j.

ul. Stefana Czarnieckiego 20/12

44-100 Gliwice

40 792,95

Odrzucona – marka monitora

5.

Virtual Technologies IT Sp. z o. o.

ul. Damrota 6/301

40-022 Katowice

42 392,10

Odrzucona – waga monitora

  1. Złożona w dniu 03.03.2016 r oferta firmy: CPU ZETO Sp. z o. o. ul. Powstańców Wielkopolskich 20, 58-500 Jelenia Góra została odrzucona ponieważ nie spełnia warunków zapytania ofertowego tj. nie podano modelu komputera i monitora.

Wójt Gminy Kamiennik
/-/ Kazimierz Cebrat