Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zawiadomienie o wyborze oferty - Wyłonienie geodety uprawnionego do wykonania usług geodezyjnych na terenie Gminy Kamiennik w 2017 roku

Informuję, że w wyniku zapytania ofertowego z dnia 03.01.2017r. na wykonanie zadania: ,,Wyłonienie geodety uprawnionego do wykonania usług geodezyjnych na terenie Gminy Kamiennik w 2017 roku”.

 

1. Została wybrana oferta firmy:

GEOSERWIS DT s.c. D. Chramęga, T. Sztonyk

48-300 Nysa, ul. Armii Krajowej 26

 

Została wybrana oferta GEOSERWIS DT s.c. D. Chramęga, T. Sztonyk z ceną najkorzystniejszą dla zamawiającego.

 

Uzasadnienie wyboru:

W wyniku przeprowadzonej oceny ofertowej, oferta w/w Wykonawcy spełniła wszystkie warunki zapytania ofertowego. Wartość oferty mieści się w  kwocie, którą Zamawiający może przeznaczyć na wykonanie zamówienia.

 

2. Jednocześnie informuję, że w niniejszym postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:

 

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Uwagi

1

GEOSERWIS DT s.c. D. Chramęga, T. Sztonyk

48-300 Nysa, ul. Armii Krajowej 26

Z pośród 6 pozycji stanowiących przedmiot zamówienia 3 są z ceną najkorzystniejszą dla Zamawiającego.

2

,,UP-GEO” Stanisław Tarnawa

48-300 Nysa, ul. Bohaterów Warszawy 46d

Z pośród 6 pozycji stanowiących przedmiot zamówienia 2 są z ceną najkorzystniejszą dla Zamawiającego.

3

Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe ,,GEOKART” s.c. Krystyna i Leszek Górzyńscy
 48-300 Nysa, ul. Chodowieckiego 9

Z pośród 6 pozycji stanowiących przedmiot zamówienia żadna nie była najkorzystniejszą dla Zamawiającego.

 

Wójt Gminy Kamiennik

/-/ Kazimierz Cebrat