Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Informacja o podstawowej kwocie dotacji i statystycznej liczbie uczniów na 2017 r.

Zgodnie z art. 79 c ustawy o systemie oświaty Urząd Gminy Kamiennik informuje, że poczynając
od 1 stycznia 2017 r. :

  1. Statystyczna liczba dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kamiennik, zgodnie ze sprawozdaniem Systemu Informacji Oświatowej na dzień 30 września 2016 r. wynosi : 85 dzieci
  2. Podstawowa kwota dotacji na dziecko korzystające z edukacji przedszkolnej w przedszkolu publicznym wynosi : 7 252,53 rocznie czyli 604,38 zł miesięcznie
  3. Podstawowa kwota dotacji dla ucznia w szkole publicznej prowadzonej przez podmioty inne niż jst wynosi 9 939,62 zł rocznie czyli 828,30 zł miesięcznie