Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok

Plan postepowań o udzielenie zamówień na 2017r.

 

 

Na podstawie art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) Gmina Kamiennik przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jakie przewiduje przeprowadzić w 2017r.:

L.p.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb lub inna procedura

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postepowania

1.

 

Remont ulicy Wiejskiej i ulicy Ogrodowej w Kamienniku

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

300.000,00 zł

III.2017

2.

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe – I etap

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

413.000,00 zł

IV.2017

3.

Wymiana sieci wodociągowej w Kłodoboku

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

1.380.000,00 zł

V.2017

4.

Remont budynku świetlicy wiejskiej w Chocieborzu

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

413.000,00 zł

VI.2017

5.

 

Budowa świetlicy kontenerowej w Zurzycach

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

182.000,00 zł

IX.2017

Wójt Gminy Kamiennik
/-/ Kazimierz Cebrat