Urząd Gminy Kamiennnik

Biuletyn Informacji Publicznej

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok

Plan postepowań o udzielenie zamówień na 2017r.

 

 

Na podstawie art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) Gmina Kamiennik przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jakie przewiduje przeprowadzić w 2017r.:

L.p.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb lub inna procedura

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postepowania

1.

 

Remont ulicy Wiejskiej i ulicy Ogrodowej w Kamienniku

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

300.000,00 zł

III.2017

2.

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Karłowice Małe – I etap

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

413.000,00 zł

IV.2017

3.

Wymiana sieci wodociągowej w Kłodoboku

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

1.380.000,00 zł

V.2017

4.

Remont budynku świetlicy wiejskiej w Chocieborzu

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

413.000,00 zł

VI.2017

5.

 

Budowa świetlicy kontenerowej w Zurzycach

Robota budowlana

Przetarg nieograniczony

182.000,00 zł

IX.2017

Wójt Gminy Kamiennik
/-/ Kazimierz Cebrat

Metryczka
 • wytworzono:
  25-01-2017
  przez: Monika Łukomska
 • opublikowano:
  25-01-2017 12:12
  przez: Marcin Minkowicz
 • zmodyfikowano:
  25-01-2017 12:38
  przez: Marcin Minkowicz
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy Kamiennnik
  odwiedzin: 2832
Dane jednostki:

Urząd Gminy Kamiennnik
48-388 Kamiennik
ul. 1 maja 69
NIP: 753-12-16-624 REGON: 531412823

Dane kontaktowe:

tel.: 77 4312 135
fax: 77 4312 196
e-mail: ug@kamiennik.pl
strona www: www.kamiennik.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×