Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Wyniki przeprowadzonych konsultacji społecznych w sprawie projektu programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok

Ogłoszenie o konsultacjach zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Kamiennik, w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik w terminie od 05.10.2016r. do 14.10.2016r. Zainteresowane podmioty oraz organizacje miały możliwość przekazania swoich opinii i uwag osobiście, pocztą elektroniczną oraz pocztą tradycyjną.

W wyznaczonym terminie nie zgłosiła się żadna z organizacji pozarządowych w celu zgłoszenia uwag i opinii dotyczących projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2017r.

 

Wójt Gminy Kamiennik

Kazimierz Cebrat