Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Informacja Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

Informuje się mieszkańców Gminy Kamiennik, że na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu pod adresem: bip.opole.rdos.gov.pl, w zakładce obwieszczenia i zawiadomienia, zostało umieszczone zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu o przystąpieniu do opracowania projektów zarządzeń w  sprawie zezwolenia na czynności podlegające zakazom w stosunku do bobra europejskiego Castor fiber na terenie łącznie 14 gmin województwa opolskiego.

Proszę zainteresowane osoby o zapoznanie się z treścią zawiadomienia.

Podanie informacji do publicznej wiadomości nastąpi poprzez jej opublikowanie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kamiennik www.bip.kamiennik.pl, oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kamienniku.

Treść zawiadomienia tutaj.