Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Informacja roczna Wójta Gminy Kamiennik za rok 2015 o wykonaniu budżetu

Zgodnie z treścią art. 37 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tj. Dz.U. z 2013 r.  poz. 885 z późn. zm) przedstawiam informację roczną:

 

 1. Wykonanie budżetu Gminy Kamiennik za 2015 rok :

 

Wyszczególnienie

Plan

po zmianach

Wykonanie

%

A.  DOCHODY

15 883 147,29

15 847 136,85

99,77%

     A.1. Dochody bieżące

14 063 637,72

14 014 229,31

99,65%

     A.2.Dochody majątkowe

1 819 509,57

1 832 907,54

100,74%

B.  WYDATKI

15 728 051,29

15 214 585,11

96,74%

      B.1. Wydatki bieżące

13 558 373,29

13 090 189,36

96,55%

      B.2. Wydatki majątkowe

2 169 678,00

2 124 395,75

97,91%

C.  NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)

155 096,00

632 551,74

407,85%

 

 1. Kwota wykorzystanych środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 (środki pochodzące z budżetu UE oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA): 1 708 622,94 zł,

      w ramach wydatków majątkowych (na zasadzie refinansowania poniesionych wydatków).

 

 1. Kwota zobowiązań wymagalnych: brak zobowiązań wymagalnych.

 

 1. Kwoty dotacji:
 1. otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego: 7 000,00 zł, w tym:
 • Powiat Nyski                                        -     7 000,00 zł.
 1. udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego: 20 000,00 zł, w tym:

             -      Powiat Nyski                                        -  49 183,92 zł.

      

 1. Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji: brak udzielonych poręczeń.

 

 1. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty oraz  udzielono pomocy publicznej zamieszczono w załączniku do niniejszej informacji.

  PDFWykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty - podatek rolny.pdf (18,10KB)

PDFWykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty - podatek akcyzowy.pdf (37,50KB)

PDFWykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty - czynsze.pdf (30,35KB)