Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Kamiennik podaje do publicznej wiadomości niżej wymieniony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

 

  1. działka nr 254/2 o pow. 0,24 ha  zapisana w księdze wieczystej nr OP1N/00038798/9 położona w Lipnikach.   Zgodnie z planem przestrzennego zagospodarowania  Gminy Kamiennik dot. wsi Lipniki działka ta stanowi teren istniejących użytków  rolnych, ogrodniczych i sadowniczych. Działka wolna od obciążeń.

Wartość działki wynosi 13 000  zł słownie: trzynaście   tysięcy złotych

Sprzedaż w drodze przetargu .

  1. działki nr 88/2, 88/3, 88/4 o łącznej pow. 0,0343 ha zapisane w księdze wieczystej nr OP1N/00038715 położona w  Zurzycach. Zgodnie z planem przestrzennego zagospodarowania gminy Kamiennik w części dotyczącej wsi Zurzyce stanowią teren istniejącej zabudowy mieszkalno-usługowej, przewidzianej do adopcji na cele: kultury, handlu detalicznego.

Sprzedaż w drodze bez przetargu na poprawienie warunków działki nr 88/1

Wartość  nieruchomości 3000 zł słownie:  trzy  tysięce złotych + 23% VAT

Działki wolne od obciążeń

  1. działka nr 911 o pow. 0,1429 ha położona w Szklarach zapisana w księdze wieczystej nr OP1N/00060685/7 zabudowana budynkiem  mieszkalnym o pow.130,33 m2  oznaczony nr 24..     

Zgodnie z planem przestrzennego zagospodarowania gminy Kamiennik w części dot. wsi Szklary stanowi teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej mieszanej .

Wartość nieruchomości 55,000  zł słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych.

Sprzedaż w drodze bez przetargowej na rzecz najemcy budynku mieszkalnego.

Nieruchomość wolna od  obciążeń

               

Ustala się 6-cio tygodniowy termin / licząc od daty wywieszenia wykazu/ /10.03.2016 r./ do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Szczegółowych informacji  można uzyskać w Urzędzie Gminy pokój nr 2 tel. 77 4312135 w. 12. Wykazy dotyczące przedmiotowych nieruchomości wywieszone są na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik oraz na stronie internetowej bip.kamiennik.pl .

 

Wójt Gminy

Kazimierz Cebrat