Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Przetarg na sprzedaż nieruchomości

Wójt Gminy Kamiennik ogłasza I ustny przetarg ograniczony do mieszkańców gminy Kamiennik na sprzedaż niżej wymienionej  nieruchomości:

 

  • działka nr  122/1 o pow. 0,32 ha położona w Kłodoboku zapisana w księdze wieczystej nr OP1N/00038797/2 niezabudowana oznaczona symbolem RM- teren istniejącej zabudowy mieszkaniowej zagrodowej, symbol R teren istniejących użytków rolnych, ogrodniczych i sadowniczych. Nieruchomość wolna od obciążeń.

Wartość działki 20 000 zł słownie: dwadzieścia tysięcy złotych + 23% VAT za część działki o pow. 0,04 ha.
Wadium w wysokości 2 000 zł

 

oraz II ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż

 

  • działka nr  52/37  o pow. 0,1662  ha położona w Karłowicach Wielkich  zapisana w KW  OP1N/00026068/6  na której znajdują się ruiny po budynku stodoły.  Zgodnie z planem przestrzennego zagospodarowania Gminy Kamiennik dot. wsi Karłowice Wielkie działka ta stanowi teren obiektu magazynowo – składowego dla obsługi gospodarki polowej. Podstawowe przeznaczenie utrzymuje funkcję handlową art. do produkcji rolnej z wyłączeniem nawozów sztucznych oraz środków ochrony roślin.. Nieruchomość wolna od obciążeń
    Wartość nieruchomości wynosi 20 000 zł słownie: dwadzieścia tysięcy  złotych.
    Wadium w wysokości 2 000 zł

 

oraz III  ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż:

  • działka nr 82/3 o pow. 0,3727 ha położona w Goworowicach zapisana w KW nr OP1N/00031759/5 zabudowana budynkiem po byłej szkole. Budynek dwukondygnacyjny z poddaszem częściowo użytkowym podpiwniczony o pow. użytkowej 375,60m2 o dachu dwuspadowym kryty dachówką ceramiczną. Zgodnie z planem przestrzennego zagospodarowania Gminy Kamiennik  działka stanowi istniejący zespół szkolno przedszkolny, projektuje się powiększenie terenu rekreacyjnego w kierunku północnym tj. połączenie zieleni rekreacyjnej szkolnej z istniejącą zielenią parkową na terenie ZP,MW,UA,UK-15. W przypadku likwidacji funkcji oświaty, teren i obiekt w obecnych granicach przeznacza się na cele mieszkalnictwa socjalnego.
    Nieruchomość wolna od obciążeń.

Cena wywoławcza 150 000 zł  słownie: sto pięćdziesiąt  tysięcy złotych
Wadium w wysokości 15 000 zł

 

Przetarg odbędzie się dnia 02 listopada  2015 r. godz.1000  w Urzędzie Gminy w Kamienniku pokój nr 2. Wadium w/w należy wpłacić najpóźniej do dnia 28 października  2015 r. na konto BS Otmuchów Filia Kamiennik nr 51887200030017551920000050. Wadium zwraca się w terminie do 3 dni po przetargu. Wadium wpłacone przez osobę , która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Informację można uzyskać w Urzędzie Gminy pokój nr 2 tel. 77 4312 135 w. 12.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

Wójt Gminy

Kazimierz Cebrat