Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Wyniki naboru - pracownik socjalny

Pracownik socjalny

Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Kamienniku

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko, nie została zatrudniona żadna osoba.

Uzasadnienie:

Nie skierowano do zatrudnienia żadnej osoby z powodu niespełniania wymagań, jakie określono w ogłoszeniu o naborze.

Warunkiem uznania kwalifikacji pracownika socjalnego uzyskanych na podstawie art. 116 ust.1 pkt 3 - jest zrealizowanie w toku nauki wymaganej liczby 330 godzin przedmiotów oraz odbycie 240 godzin praktyk zawodowych w zakresie wskazanym rozporządzeniem.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 stycznia 2008 roku w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach wyższych (Dz. U. z 2008 roku Nr 27, poz. 158 – data wejścia  rozporządzenia w życie – 1 października 2008 r.) określa szczegółowo wykaz obowiązkowych godzin przedmiotów oraz praktyk zawodowych do realizacji podczas specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego.

 

Maria Urbańczyk

Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Kamienniku