Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zarządzenie Wójta Gminy Kamiennik w sprawie powołania komisji obwodowych do spraw referendum

Zarządzenie Nr 46/2015

Wójta Gminy Kamiennik

z dnia 14 sierpnia 2015 r.

 

w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum

 

 

 Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 318 ) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

W celu przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. powołuję obwodowe komisje do spraw referendum jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik oraz w lokalach wyborczych.

 

 

 

 Wójt Gminy Kamiennik

 /-/ Kazimierz Cebrat


Załącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Kamiennik

Nr 46 /2015 z dnia 14.08.2015 r.

 

I Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 1 w Kamienniku

 

Lp

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Zgłoszona/y

przez:

1.

Tomasz Muzyka

Lipniki

Stowarzyszenie „Obywatele Przeciw Bezprawiu”

2.

 

Anna Regeńczuk

Karłowice Małe

Prawo i Sprawiedliwość

3

 

Jolanta Lewicka

Kamiennik

Stowarzyszenie Klub Młodych Solidarnej Polski

4

 

Elżbieta Kuna -Bołdak

Lipniki

Stowarzyszenie „Ordynacka”

5

 

Grażyna Podhajna

Kamiennik

Stowarzyszenie Wspólnota

6

 

Ewa Wisła-Nawerska

Otmuchów

osoba wskazana przez wójta

7

 

Paulina Koźbiał

Kamiennik

Stowarzyszenie Świętokrzyski Komitet Obrony Społecznej

8

 

Agnieszka Michalec

Chociebórz

Fundacja  Instytut Studiów Obywatelskich Obywatele 24.pl

9

Kamila Marynowicz

 

Kamiennik

Sojusz Lewicy Demokratycznej

 

II Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 2 w Lipnikach

 

Lp

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Zgłoszona/y

przez:

1

Katarzyna Popów

Lipniki

osoba wskazana przez wójta

  2

Danuta Hrehoruk

Lipniki

Prawo i Sprawiedliwość

3

Anna Szpigiel

Lipniki

Stowarzyszenie Klub Młodych Solidarnej Polski

4

Wioletta Burysz

Kamiennik

Stowarzyszenie Wspólnota

5

Beata Ciecieląg

Kamiennik

Społeczna Inicjatywa Polityczna „RAZEM”

6

Krystian Rzyha

Kamiennik

Stowarzyszenie Świętokrzyski Komitet Obrony Społecznej

7

Iwona Morawska

Lipniki

Fundacja  Instytut Studiów Obywatelskich Obywatele 24.pl

  8

Szymon Gałgański

 

Goworowice

Polskie Stronnictwo Ludowe

9

Agnieszka Włudyga

 

Lipniki

Sojusz Lewicy Demokratycznej

 

III Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 3 w Karłowicach Wlk.

 

Lp

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Zgłoszona/y

przez:

1

Marta Trela

Lipniki

Stowarzyszenie „Obywatele Przeciw Bezprawiu

2

 

Zdzisław Tuszyński

 

Karłowice Wlk.

Prawo i Sprawiedliwość

 

3

Aleksandra Twardowska

Karłowice Małe

Stowarzyszenie Klub Młodych Solidarnej Polski

4

 

Katarzyna Stocka

 

Kłodobok

Stowarzyszenie „Ordynacka”

5

 

Elżbieta Bednarz

 

Kamiennik

Stowarzyszenie Wspólnota

6

Joanna Pawlik

Kamiennik

Społeczna Inicjatywa Polityczna „RAZEM”

7

 

Violetta Przedwojewska

 

Jaszów

osoba wskazana przez wójta

8

 

Marta Wąs

Chociebórz

Polskie Stronnictwo Ludowe

9

Anna Wandzel

 

Kamiennik

Sojusz Lewicy Demokratycznej

 

IV Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 4 w Szklarach

 

Lp

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Zgłoszona/y

przez

1.

Gabriela Bardak

Lipniki

Stowarzyszenie „Obywatele Przeciw Bezprawiu

2.

Elżbieta Tkacz

 

Kłodobok

Prawo i Sprawiedliwość

3

Barbara Jędral

Kamiennik

Stowarzyszenie Klub Młodych Solidarnej Polski

4

Małgorzata Fałat

 

Szklary

Stowarzyszenie „Ordynacka”

5

Joanna Komar

 

Kamiennik

Stowarzyszenie Wspólnota

6

Marcin Ochociński

Szklary

Społeczna Inicjatywa Polityczna „RAZEM”

7

Barbara Kaczorowska

Szklary

osoba wskazana przez wójta

 

8

Krzysztof Poznański

Lipniki

Fundacja  Instytut Studiów Obywatelskich Obywatele 24.pl

9

 

Iwona Golonka

 

Szklary

Polskie Stronnictwo Ludowe

 

V Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 5 w Goworowicach

 

Lp

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Zgłoszona/y

przez

1

Barbara Watoła

Lipniki

Stowarzyszenie „Obywatele Przeciw Bezprawiu

 

2

Sabina Berini

Kłodobok

Prawo i Sprawiedliwość

 

3

Joanna Kotwa

Kamiennik

Stowarzyszenie Klub Młodych Solidarnej Polski

4

Edyta Tofil

 

Goworowice

Stowarzyszenie „Ordynacka”

5

Jolanta Sączek

 

Goworowice

osoba wskazana przez wójta

6

Jadwiga Zaborowska

Goworowice

Społeczna Inicjatywa Polityczna „RAZEM”

7

Renata Gruszka

Kamiennik

Stowarzyszenie Świętokrzyski Komitet Obrony Społecznej

8

Mateusz Popów

Lipniki

Fundacja  Instytut Studiów Obywatelskich Obywatele 24.pl

9

Paula Ciesielczyk

Białowieża

Polskie Stronnictwo Ludowe

 

VI Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 6 w Karłowicach Wielkich

 

Lp

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkania

Zgłoszona/y

przez

1

Alicja Morawska

Lipniki

Stowarzyszenie „Obywatele Przeciw Bezprawiu

2.

Anna Łukasiewicz

 

Karłowice Małe

Prawo i Sprawiedliwość

 

3

Adrian Rzyha

Kamiennik

Stowarzyszenie Klub Młodych Solidarnej Polski

4

Anna Hałajewska

 

Ogonów

Stowarzyszenie „Ordynacka”

5

Anna Szczepanik

 

Kamiennik

Stowarzyszenie Wspólnota

6

Paweł Kaczmarski

Goworowice

Społeczna Inicjatywa Polityczna „RAZEM”

7

Monika Łukomska

Kamiennik

osoba wskazana przez wójta

8

Agnieszka Tecza

Zurzyce

Polskie Stronnictwo Ludowe

9

Justyna Ksiądzyna

Kamiennik

Sojusz Lewicy Demokratycznej