Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Obwieszczenie Wójta Gminy Kamiennik o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Kamiennik z dnia 20 lipca 2015r.

 

Na podstawie art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym ( Dz. U. z 2015 r. poz. 318) w związku z art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.)  podaję do wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum  i lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych a także o możliwości głosowania korespondencyjnego  i głosowania przez pełnomocnika w referendum ogólnokrajowym, zarządzonyym na dzień 6 września 2015 r.

 

Nr obwodu

Granice obwodu                  

            Siedziba Obwodowej

             Komisji Wyborczej

1.

Sołectwa: Cieszanowice, Kamiennik, Wilemowice

 

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących

w Kamienniku,

ul.1Maja 28, Kamiennik

 

Lokal dostosowany do osób niepełnosprawnych

 

 

2.

Sołectwa: Chociebórz, Lipniki

 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipnikach, Lipniki 109

 

Lokal dostosowany do  osób niepełnosprawnych

 

 

3.

Sołectwo Karłowice Wlk.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Karłowicach Wlk. 52

 

 

4.

Sołectwa: Szklary

 

Świetlica Wiejska w Szklarach, Szklary 132A

5.

Sołectwa: Białowieża z przys. Suliszów, Siodłary, Goworowice z przys. Tarnów

Świetlica Wiejska w Goworowicach, Goworowice 55

6.

Sołectwa: Karłowice Małe, Kłodobok, Ogonów, Zurzyce

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Karłowicach Wlk. 52

 

W dniu głosowania lokale obwodowych komisji ds. referendum czynne będą

w godzinach od 600 do 2200.

 

Głosować korespondencyjnie mogą wszyscy wyborcy ujęci w stałym rejestrze wyborców gminy, w lokalach przystosowanych dla wyborców niepełnosprawnych. Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę w urzędzie gminy , w której jest wpisany do rejestru wyborców w terminie do 24.08.2015 r. W przypadku zgłoszenia przez wyborcę niepełnosprawnego zamiaru głosowania korespondencyjnego, glosowanie za pośrednictwem pełnomocnika jest wyłączone.

Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o: 1) całkowitej niezdolności do pracy, 2) niezdolności do samodzielnej egzystencji; 3) orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów; 4) orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów, a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa wyborca składa do Wójta Gminy Kamiennik w terminie do 28.08.2015 r. W przypadku udzielenia przez wyborcę niepełnosprawnego pełnomocnictwa do głosowania- głosowanie korespondencyjne jest wyłączone

 

Bliższe informacje udostępniane są  w Urzędzie Gminy Kamiennik pok. 9 i 10 lub telefonicznie pod numerem 77/43 12 144 w. 18 i 20 oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kamiennik.

 

Wójt Gminy Kamiennik

/-/ Kazimierz Cebrat