Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Kamiennik

 

o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Zurzyce, Białowieża, Lipniki

 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jedn. tekst Dz.U. z dn. 12.06.2012 r. poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Kamiennik uchwał:

  • Nr VII/15/15 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zurzyce;
  • Nr VII/16/15 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Białowieża;
  • Nr VII/17/15 z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Lipniki.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w zmian planów miejscowych. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik, ul. 1-Maja 69, 48-388 Kamiennik w terminie do dnia 10.06.2015 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

Wójt Gminy Kamiennik