Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Informacja o pierwszym posiedzeniu członków Obwodowych Komisji Wyborczych

Informacja o pierwszym posiedzeniu obwodowych komisji wyborczych

 

W dniu 23 kwietnia 2015 r. o godz. 15.30 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kamienniku odbędzie się pierwsze posiedzenie obwodowych komisji wyborczych.

Na pierwszym posiedzeniu komisja:

  1. wybiera ze swego składu przewodniczącego komisji oraz jego zastępcę, w głosowaniu jawnym, chyba że członek komisji zażąda przeprowadzenia głosowania tajnego;
  2. omawia swoje zadania i tryb pracy, a także obowiązki i uprawnienia osób wchodzących w jej skład;
  3. ustala zadania do dnia wyborów, w tym związane z przygotowaniem lokalu wyborczego, odbiorem i zabezpieczeniem kart do głosowania i nakładek na karty do głosowania w alfabecie Braille'a. Formularzy protokołu, spisu wyborców, pieczęci komisji, obwieszczeń i innych materiałów.

 

                                                                                                         Wójt Gminy Kamiennik

                                                                                                            Kazimierz Cebrat