Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zarządzenie Wójta w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych

                                Zarządzenie Nr 8/2015

Wójta Gminy Kamiennik

z  dnia  16 lutego  2015 roku

 

w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Kamiennik miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz podania wykazu tych miejsc do wiadomości publicznej.

 

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz. 112  z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

                                                                                

§ 1. Wyznaczam na obszarze Gminy Kamiennik miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych  w zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej:

1) Kamiennik, tablice ogłoszeniowe przy ulicy:

  1. 1 go Maja 28 ( parking  przed ZSO w Kamienniku )
  2. 1 go Maja 69 ( Urząd Gminy. tablica zewnętrzna )
  3. Plac Dworcowy

2). Tablice ogłoszeniowe w sołectwach: Białowieża, Cieszanowice, Chociebórz, Goworowice, Karłowice Małe, Karłowice Wielkie, Kłodobok, Lipniki, Ogonów, Szklary, Wilemowice, Zurzyce.

 

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy  w Kamienniku.

                                                                      

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Kamiennik

/-/ Kazimierz Cebrat