Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży

Wójt Gminy Kamiennik ogłasza II ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości:

1.      działka nr  52/37  o pow. 0,1662  ha położona w Karłowicach Wielkich  zapisana w KW  OP1N/00026068/6  na której znajdują się ruiny po budynku stodoły.  Zgodnie z planem przestrzennego zagospodarowania Gminy Kamiennik dot. wsi Karłowice Wielkie działka ta stanowi teren obiektu magazynowo – składowego dla obsługi gospodarki polowej. Podstawowe przeznaczenie utrzymuje funkcję handlową art. do produkcji rolnej z wyłączeniem nawozów sztucznych oraz środków ochrony roślin.. Nieruchomość wolna od obciążeń

              Wartość nieruchomości wynosi 20 000 zł słownie: dwadzieścia pięć złotych + 23% VAT.

                Wadium w wysokości 2 000 zł

  1. działka nr 49/4 o pow. 0,38 ha  położona w Karłowicach Wielkich  KW OP1N/00038722/6 zgodnie z planem przestrzennego zagospodarowania Gminy Kamiennik dot. wsi Karłowice Wielkie stanowi teren cieków wodnych i obszarze o dużej bioróżnorodności florystycznej i faunistycznej (dolina Frączków).. Nieruchomość wolna od obciążeń.

Wartość nieruchomości wynosi 7 000 zł   /słownie: siedem tysięcy złotych/

Wadium w wysokości 700 zł

oraz III  ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż:

  1. działka nr 82/3 o pow. 0,3727 ha położona w Goworowicach zapisana w KW nr OP1N/00031759/5 zabudowana budynkiem po byłej szkole. Budynek dwukondygnacyjny z poddaszem częściowo użytkowym podpiwniczony o pow. użytkowej 375,60m2 o dachu dwuspadowym kryty dachówką ceramiczną. Zgodnie z planem przestrzennego zagospodarowania Gminy Kamiennik  działka stanowi isniejący zespół szkolno przedszkolny, projektuje się powiększenie terenu rekreacyjnego w kierunku północnym tj. połączenie zieleni rekreacyjnej szkolnej z istniejącą zielenią parkową na terenie ZP,MW,UA,UK-15. W przypadku likwidacji funkcji oświaty, teren i obiekt w obecnych granicach przeznacza się na cele mieszkalnictwa socjalnego. Nieruchomość wolna od obciążeń.

Cena wywoławcza 160 000 zł + 23%VAT / słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych/

Wadium w wysokości 16 000 zł

Przetarg odbędzie się dnia 27 luty 2015 r. godz.1000  w Urzędzie Gminy w Kamienniku pokój nr 2. Wadium w/w należy wpłacić najpóźniej do dnia 23 lutego  2015 r. na konto BS Otmuchów Filia Kamiennik nr 51887200030017551920000050. Wadium zwraca się w terminie do 3 dni po przetargu. Wadium wpłacone przez osobę , która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Informację można uzyskać w Urzędzie Gminy pokój nr 2 tel. 77 4312 135 w. 12

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny

                                                                                                             

 

 Wójt Gminy

Kazimierz Cebrat