Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Uchwały Rady Gminy z roku 2015

Uchwały Rady Gminy Kamiennik z roku 2015 w załącznikach poniżej.


PDFUchwała Nr XV-65-15 z dn. 29.12.2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.pdf (399,40KB)

PDFUchwała Nr XV-64-15 z dn. 29.12.2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (223,49KB)

PDFUchwała Nr XV-63-15 z dn. 29.12.2015 r. w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu.pdf (32,88KB)

PDFUchwała Nr XV-62-15 z dn. 29.12.2015 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.pdf (112,69KB)

PDFUchwała Nr XV-61-15 z dn. 29.12.2015 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej.pdf (13,53KB)

PDFUchwała Nr XV-60-15 z dn. 29.12.2015 r. w sprawie zmiany uchwały.pdf (17,05KB)

PDFUchwała Nr XIV-59-15 z dn. 10.12.2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (39,13KB)

PDFUchwała Nr XIV-58-15 z dn. 10.12.2015 r. zmieniająca uchwalę w sprawie uchwały budżetowej.pdf (256,64KB)

PDFUchwała Nr XIV-57-15 z dn. 10.12.2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego.pdf (385,93KB)

PDFUchwała Nr XIII-56-15 z dn. 26.11.2015 r. w sprawie przekazania skargi.pdf (193,96KB)

PDFUchwała Nr XIII-55-15 z dn. 26.11.2015 r. zmieniająca uchwłę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 r..pdf (205,75KB)

PDFUchwała Nr XIII-54-15 z dn. 26.11.2015 r. w sprawie uchwalenia regulaminu cmentarza komunalnego w Karłowicach Wielkich.pdf (32,26KB)

PDFUchwała Nr XIII-53-15 z dn. 26.11.2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Kamiennik na lata 2016- 2017.pdf (55,40KB)

PDFUchwała Nr XIII-52-15 z dn. 26.11.2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016.pdf (90,23KB)

PDFUchwała Nr XIII-51-15 z dn. 26.11.2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi.pdf (196,71KB)

PDFUchwała Nr XII-50-15 z dn. 22.10.15 r. w sprawie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.pdf (455,98KB)

PDFUchwała Nr XII-49-15 z dn. 22.10.15 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.pdf (516,60KB)

PDFUchwała Nr XII-48-15 z dn. 22.10.15 r. w sprawie opłaty targowej.pdf (107,29KB)

PDFUchwała Nr XII-47-15 z dn. 22.10.15 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok.pdf (667,07KB)

PDFUchwała Nr XII-46-15 z dn. 22.10.15 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok.pdf (112,19KB)

PDFUchwała Nr XII-45-15 z dn. 22.10.15 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa.pdf (90,33KB)

PDFUchwała Nr XII-44-15 z dn. 22.10.15 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.pdf (641,23KB)

PDFUchwała Nr XII-43-15 z dn. 22.10.15 r. znieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf (186,62KB)

PDFUchwała Nr XII-42-15 z dn. 22.10.15 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nyskiego na remont chodnika.pdf (16,31KB)

PDFUchwała Nr XII-41-15 z dn. 22.10.2015 r. w sprawie zniany statutu.pdf (103,21KB)

PDFUchwała Nr XII-40-15 z dn. 22.10.2015 r.w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kamiennik z organizacjami pozarządowymi.pdf (63,31KB)

PDFUchwała Nr XI-39-15 z dn. 03.09.2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.pdf (240,61KB)

PDFUchwała Nr XI-38-15 z dn. 3.09.2015 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.pdf (685,94KB)

PDFUchwała Nr XI-37-15 z dn. 3.09.2015 r. w sprawie przedłużenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.pdf (24,43KB)

PDFUchwała Nr X-36-15 z dn. 25.06.2015 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kamiennik za 2014 rok.pdf (14,85KB)

PDFUchwała Nr X-35-15 z dn. 25.06.2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań za 2014 rok.pdf (21,12KB)

PDFUchwała Nr X-34-15 z dn. 25.06.2015 r. w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji.pdf (25,26KB)

PDFUchwała Nr X-33-15 z dn. 25.06.2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.pdf (552,19KB)

PDFUchwała Nr VIII-30-15 z dnia 21.05.15 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu.pdf (33,23KB)

PDFUchwała Nr VIII-29-15 z dn. 21.05.2015 r. w sprawie powołania Komisji doraźnej.pdf (22,57KB)

PDFUchwała Nr VIII-28-15 z dn. 21.05.2015 r. w sprawie przystąpienia Gminy Kamiennik do Stowarzyszenia.pdf (24,00KB)

PDFUchwała Nr VIII-27-15 z dn. 21.05.2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi.pdf (272,07KB)

PDFUchwała Nr VIII-26-15 z dn. 21.05.2015 r. w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Kamiennik za rok 2014.pdf (21,84KB)

PDFUchwała Nr VII-25-15 z dn. 23.04.2015 r. w sprawie poboru podatków w drodze inkasa.pdf (20,64KB)

PDFUchwała Nr VII-24-15 z dn. 23.04.2015 r. w sprawie rozpatrzenia skargi.pdf (272,10KB)

PDFUchwała Nr VII-23-15 z dn. 23.04.2015 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamiennik w 2015 r.pdf (56,95KB)

PDFUchwała Nr VII-22-15 z dn. 23.04.2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015.pdf (90,80KB)

PDFUchwała Nr VII-21-15 z dn. 23.04.2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.pdf (31,17KB)

PDFUchwała Nr VII-20-15 z dn. 23.04.2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.pdf (552,34KB)

PDFUchwała Nr VII-19-15 z dn. 23.04.2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (160,27KB)

PDFUchwała Nr VII-18-15 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szklary.pdf (1,99MB)

PDFUchwała Nr VI-14-15 z dn. 24.02.2015 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze.pdf (99,83KB)

PDFUchwała Nr VI-13-15 z dn. 24.02.2015 r. w sprawie określenia rodzaju, warunków i sposobu przyznawania świadczeń realizowanych w ramach funduszu zdrowotnego dla nauczycieli.pdf (182,53KB)

PDFUchwała Nr VI-12-15 z dn. 24.02.2015 r. zmieniająca uchwałę budżetową na 2015 rok.pdf (488,91KB)

PDFUchwała Nr IV-10-15 z dn. 15.01.2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.pdf (20,51KB)

PDFUchwała Nr IV-9-15 z dn. 15.01.2015 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.pdf (826,95KB)

PDFUchwała Nr IV-8-15 z dn. 15.01.2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (184,50KB)