Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

            Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) informuję, iż w postępowaniu naOdbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Kamiennik” została wybrana oferta wykonawcy – P.H.U. KOMUNALNIK SP. Z O.O, 50-518 Wrocław, ul. Św. Jerzego 1A (oferta nr 2) z ceną korzystną dla zamawiającego, która uzyskała najwyższą liczbę punktów - 100 punktów w ostatecznej ocenie punktowej (w kryterium najniższa cena = 100%).

 

            STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA ZŁOŻONYCH, WAŻNYCH OFERT

 

l.p.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena ofertowa

(PLN)

PUNKTACJA

1

 

P.H.U. KOMUNALNIK SP. Z O.O
50-518 Wrocław,
ul. Św. Jerzego 1A

 

 

429 600,00

 

100

2

Veolia Usługi dla Środowiska S.A.

Oddział w Krapkowicach

47-303 Krapkowice, ul. Piastowska 38

 

 

540 043,20

 

79,55

            Umowa w sprawie zamówienia publicznego z wybranym wykonawcą będzie mogła być zawarta przed upływem terminów określonych w art. 94 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych.

 

            Dziękuję za przygotowanie i dostarczenie ofert.

 

 

 

                                                                                          Wójt Gminy Kamiennik

                                                                                    /-/ Kazimierz Cebrat