Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - kredyt inwestycyjny

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

            Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) informuję, iż w postępowaniu dot. „Udzielenia kredytu na pokrycie planowanego deficytu, na realizację zadania inwestycyjnego– „Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach” dofinansowanego z budżetu Unii Europejskiej”, została wybrana oferta Banku Spółdzielczego „Banku Rolników” w Opolu, ul. Książąt Opolskich 36A, 45-005 Opole, (oferta nr 2) z ceną korzystną dla zamawiającego, która uzyskała najwyższą liczbę punktów

- 100 punktów w ostatecznej ocenie punktowej (w kryterium najniższa cena = 100%).

    STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA ZŁOŻONYCH, WAŻNYCH OFERT

 

l.p.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena ofertowa

(PLN)

PUNKTACJA

1

 

Bank Spółdzielczy w Łubnianach

Ul. Osowska 1, 46-024 Łubniany

 

133 381,89

 

98,35

2

Banku Spółdzielczego „Banku Rolników” w Opolu
 ul. Książąt Opolskich 36A, 45-005 Opole

 

131 186,68

 

100

3

GOSPODARCZY BANK SPÓŁDZIELCZY W STRZELINIE

ul. J. Kilińskiego 2, 57-100 Strzelin

 

142 535,55

 

92,03

 

 

            Umowa w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 3 lit.a Ustawy Prawo zamówień publicznych, może być zawarta w terminie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

            Dziękuję za przygotowanie i dostarczenie ofert.

 

 

                                                                                  WÓJT GMINY KAMIENNIK

                                                                                          /-/ Kazimierz Cebrat