Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dot. „Przebudowy i remontu stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach”

Kamiennik, dnia 17.06.2014 r.

ZP. 271.3.2014.MŁ

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

            Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) informuję, iż
w postępowaniu dot. „Przebudowy i remontu stacji uzdatniania wody w Cieszanowicach” została wybrana oferta wykonawcy - H2OPTIM Sp.z o.o. Sp.K, ul. Kwarcowa 2, 62-002 Suchy Las (oferta nr 2) z ceną korzystną dla zamawiającego, która uzyskała najwyższą liczbę punktów - 100 punktów w ostatecznej ocenie punktowej (w kryterium najniższa cena = 100%).

 

            STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA ZŁOŻONYCH, WAŻNYCH OFERT

 

l.p.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena ofertowa

(PLN)

PUNKTACJA

1

 

WODROPOL S.A.
ul. Mokronoska 2

52-407 Wrocław

 

 

2 041 283,03

 

98,09

2

H2OPTIM Sp.z o.o. Sp.K.
ul. Kwarcowa 2,

62-002 Suchy Las

 

 

2 002 440,00

 

100

3

FIRMA GUTKOWSKI, Gutkowski Jan,

ul.17 stycznia 92,

64-100 Leszno

 

 

2 080 160,44

 

96,26

 

            Umowa w sprawie zamówienia publicznego z wybranym wykonawcą będzie mogła być zawarta przed upływem terminów określonych w art. 94 ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych.

 

            Dziękuję za przygotowanie i dostarczenie ofert.

        

 

                                                                                                 Z up.Wójta

                                                                                               SEKRETARZ GMINY

                                                                                       /-/ Bogusława Zapotoczna-Pająk