Przejdź do treści strony WCAG

Oświadczenia majątkowe za rok 2013

Oświadczenia radnych i kierowników jednostek w załącznikach.


PDFOświadczenie majątkowe za 2013 rok - wójt gminy Kazimierz Cebrat.PDF

PDFOświadczenie majątkowe za 2013 rok - Przewodniczący Rady Gminy Aleksander Słonina.PDF

PDFOświadczenie majątkowe za 2013 rok - sekretarz gminy - Bogusława Zapotoczna - Pająk.PDF

PDFOświadczenie majątkowe za 2013 rok - skarbnik gminy - Krystyna Żukowska.PDF

PDFOświadczenie majątkowe za 2013 rok - z-ca kierownika USC - Alina Kadłubska.pdf

PDFOświadczenie majątkowe za 2013 rok - kierownik GOPS - Maria Urbańczyk.PDF

PDFOświadczenie majątkowe za 2013 rok - dyrektor ZSO w Kamienniku - Renata Papuga.PDF

PDFOświadczenie majątkowe za 2013 rok - dyrektor ZS-P w Karłowicach Wlk. - Andrzej Łukasiewicz.pdf

PDFOświadczenie majątkowe za 2013 rok - dyrektor ZGKiM - Jan Bednarczuk.pdf

PDF Oświadczenie majątkowe za 2013 rok - dyrektor GOK - Janina Skowron.PDF

PDFOświadczenie majątkowe za 2013 rok - radna Anna Bryk.PDF

PDFOświadczenie majątkowe za 2013 rok - radny Zdzisław Ficoń.pdf

PDFOświadczenie majątkowe za 2013 rok - radny Tadeusz Kaczmarski.pdf

PDFOświadczenie majątkowe za 2013 rok - radny Grzegorz Ksiądzyna.pdf

PDFOświadczenie majątkowe za 2013 rok - radny Stanisław Kuś.pdf

PDFOświadczenie majątkowe za 2013 rok - radny Eugeniusz Marynowicz.pdf

PDFOświadczenie majątkowe za 2013 rok - radny Jan Miske.pdf

PDFOświadczenie majątkowe za 2013 rok - radny Andrzej Ochociński.pdf

PDFOświadczenie majątkowe za 2013 rok - radny Stanisław Pieniakowski.pdf

PDFOświadczenie majątkowe za 2013 rok - radna Małgorzata Pietroczuk.pdf

PDFOświadczenie majątkowe za 2013 rok - radny Kazimierz Przedwojewski.pdf

PDFOświadczenie majątkowe za 2013 rok - radny Józef Tomala.pdf

PDFOświadczenie majątkowe za 2013 rok - radny Bogumił Wąs.pdf