Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) informuję, iż w postępowaniu dot.Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Szklary” została wybrana oferta wykonawcy - PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO- USŁUGOWE „TRANSKOM” ROBERT BIAŁDYGA, Jaryszów ul. Zwycięstwa 1, 47-143 Ujazd (oferta nr 5) z ceną korzystną dla zamawiającego, która uzyskała najwyższą liczbę punktów - 100 punktów w ostatecznej ocenie punktowej (w kryterium najniższa cena = 100%).

 

             STRESZCZENIE OCENY I PORÓWNANIA ZŁOŻONYCH, WAŻNYCH OFERT

 

l.p.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena ofertowa

(PLN)

PUNKTACJA

1

 

Przedsiębiorstwo Drogowe „TRAKT” J. Żłobiński,
A. Stachurski, K.Biczysko, Sp. jawna, 46-200 Kluczbork, ul. Matejki 1

 

575 514,23

 

74,98

2

HEILIT + WOERNER  Sp. z o. o.

Wysoka, ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

 

 

500 507,85

 

86,21

3

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Mostowych Sp. z o.o.

49-300 Brzeg, ul. Oławska 26a

 

461 477,51

 

93,50

4

EUROVIA POLSKA S.A.

Ul.Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce

 

554 922,85

 

77,76

5

PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO- USŁUGOWE „TRANSKOM” ROBERT BIAŁDYGA 47-143 Ujazd, Jaryszów ul. Zwycięstwa 1

 

431 502,50

 

100

 

6

PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INZYMIERYJNYCH ADRIAN BĄK, UL.Sosnowiecka 11, 48-100 Głubczyce

 

516 332,61

 

83,57

 

 

 

            Umowa w sprawie zamówienia publicznego z wybranym wykonawcą będzie mogła być zawarta przed upływem terminów określonych w art. 94 ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych.

 

            Dziękuję za przygotowanie i dostarczenie ofert.

 

 

WÓJT GMINY KAMIENNIK

/-/ Kazimierz Cebrat