Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Kamiennik z dnia 4  kwietnia 2014r.

 

Na podstawie art. 16 § 1-2 i art. 61a §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.)  podaje się informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014r.

 

Nr obwodu

Granice obwodu

Siedziba Obwodowej

Komisji Wyborczej

1.

Sołectwa: Cieszanowice, Kamiennik, Wilemowice

 

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących

w Kamienniku,

ul.1Maja 28, Kamiennik

 

Lokal przystosowany jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych

 

Obwodowa Komisja Wyborcza wyznaczona dla celów głosowania korespondencyjnego

2.

Sołectwa: Chociebórz, Lipniki

 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipnikach, Lipniki 109

Lokal przystosowany jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych

 

3.

Sołectwo Karłowice Wlk.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Karłowicach Wlk. 52

 

4.

Sołectwa: Szklary

 

 

Świetlica Wiejska w Szklarach, Szklary 132A

5.

Sołectwa: Białowieża z przys. Suliszów, Siodłary, Goworowice z przys. Tarnów

Świetlica Wiejska w Goworowicach, Goworowice 55

6.

Sołectwa: Karłowice Małe, Kłodobok, Ogonów, Zurzyce

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Karłowicach Wlk. 52

 

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może głosować korespondencyjnie w wyznaczonej w tym celu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Kamienniku.

Zamiar głosowania korespondencyjnego zgodnie z ustawą - Kodeks wyborczy z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 112, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881 oraz Nr 149, poz. 889) wyborca powinien zgłosić Wójtowi Gminy w terminie do dnia 5 maja 2014 r. (termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego).

Bliższe informacje udostępniane są  w Urzędzie Gminy Kamiennik pok. 9 i 10 lub telefonicznie pod numerem 77/43 12 144 w.18 i 20 oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kamiennik.

 

Lokale Obwodowych Komisji Wyborczych w dniu wyborów

25 maja 2014 r. czynne będą w godz. 7 00 – 21 00

 

Wójt Gminy Kamiennik

/-/ Kazimierz Cebrat