Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Goworowice, Kamiennik, Szklary

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Kamiennik

o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części wsi: Goworowice, Kamiennik, Szklary

 

         Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (jedn. tekst Dz.U. z dn. 12.06.2012 r. poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Kamiennik uchwał:

  • Nr XXXVII/192/14 z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Goworowice;
  • Nr XXXVII/193/14 z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szklary;
  • Nr XXXVII/194/14 z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kamiennik.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w zmian planów miejscowych. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik, ul. 1-Maja 69, 48-388 Kamiennik w terminie do dnia 28.04.2014 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

Wójt Gminy Kamiennik