Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Przetarg na zakup nieruchomości

O g ł o s z e n i e   o  p r z e t a r g u

Wójt Gminy Kamiennik ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż  niżej wymienionych nieruchomości :

  1. działka nr 502 o pow. 0,62 ha karta mapy 2 zapisana w księdze wieczystej nr OP1N/00039798/9  położona w Lipniki. Nieruchomość gruntowa niezabudowana stanowiąca grunty rolne Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamiennik działka ta stanowi teren użytków rolnych oraz nieużytków

Cena wywoławcza 6 000 zł

Wadium w wysokości 600 zł

  1. działka nr 154/2 o pow. 0,13 ha karta mapy 3zapisana w księdze wieczystej nr OP1N00038797/2

położona w Kłodoboku. Nieruchomość gruntowa niezabudowana częściowo ogrodzona.. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  Gminy Kamiennik w części dot. wsi Kłodobok oznaczona jest symbolem R i stanowi teren istniejących użytków rolnych, ogrodniczych i sadowniczych.

Cena wywoławcza 8 300 zł

Wadium wysokości 830 zł                     

Przetarg odbędzie się w dniu 16 kwietnia  2014 r. o godz. 1000  w Urzędzie Gminy w  Kamienniku pokój nr  2. Wadium wyżej  wymienione należy wpłacić najpóźniej do dnia 10 kwietnia 2014 r. na konto BS Otmuchów Filia Kamiennik  nr 51887200030017551920000050 wadium zwraca w terminie do 3 dni po przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę  od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Informację  można uzyskać w Urzędzie Gminy pokój nr 2 tel. 77 4312135 w. 12.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

                                                                                                              Wójt Gminy Kamiennik

                                                                                                              /-/ Kazimierz Cebrat/-/