Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Kamiennik informuje, że zostały podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kamiennik wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu:

  1. dz. nr  502 o pow. 0,62 ha położona w Lipnikach
  2. dz. nr  154/2 o pow. 0,13 ha położona w Kłodoboku

oraz w drodze bezprzetargowej:

  1. dz. nr 120/1 o pow.0,24 ha  położona w  Kłodoboku
  2. dz. nr 120/2 o pow. 0,03 ha położona w  Kłodoboku

                Ustala się 6-cio tygodniowy termin / licząc od daty wywieszenia wykazu 10.01.2014 r./ do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

                Szczegółowych informacji  można uzyskać w Urzędzie Gminy pokój nr 2 tel. 77 4312135 w. 12. Wykazy dotyczące przedmiotowych nieruchomości wywieszone są na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik oraz na stronie internetowej www.bip.kamiennik.pl .