Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Przetarg na sprzedaż budynku w Szklarach

O g ł o s z e n i e   o  p r z e t a r g u

 

Wójt Gminy Kamiennik ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niżej wymienioną  nieruchomość:

  1. działka nr  119/9 o pow. 0,0497 ha zapisana w księdze wieczystej nr 54491  położona w Szklarach zabudowana budynkiem parterowym, dwu lokalowym nr 59a (sklep spożywczy). Przedmiotem sprzedaży jest lokal użytkowy nr 2U o pow. 114,90m2 wraz z udziałem w działce  w 1149/2577 częściach. Wolne od obciążeń. Zgodnie z planem przestrzennego zagospodarowania  Gminy Kamiennik dot. wsi Szklary   teren ten jest oznaczony jako teren zabudowy usługowej.

    Sprzedaż w drodze przetargu
    Cena wywoławcza  70 000 zł + 23% VAT
    Wadium wynosi  7 000 zł

                               

 

Przetarg odbędzie się w dniu 04 lutego  2014 r. o godz. 1000  w Urzędzie Gminy w  Kamienniku pokój nr  2.

Wadium wyżej wymienione na  nieruchomość należy  wpłacić najpóźniej do dnia 30 stycznia 2014 r. na konto BS Otmuchów Filia Kamiennik  nr 51887200030017551920000050 wadium zwraca się w terminie do 3 dni po przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę  od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Informację  można uzyskać w Urzędzie Gminy pokój nr 2 tel. 77 4312135 w. 12.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.