Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Sprzedaż nieruchomości w Karłowicach Małych

Wójt Gminy Kamiennik ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż  nieruchomość obejmującą działkę nr 54 o pow. 0,27 ha zapisana w księdze wieczystej nr OP1N/00038796/4  położona w Karłowicach Małych niezabudowana . Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego gminy Kamiennik stanowi tereny istniejących użytków rolnych, ogrodniczych i sadowniczych

Cena wywoławcza 7,500  zł słownie: siedem tysięcy pięćset złotych

Wadium w wysokości  750  zł

Przetarg odbędzie się w dniu 14 listopada  2013 r. o godz. 1000  w Urzędzie Gminy w  Kamienniku pokój nr  2

Wadium wyżej  należy wpłacić najpóźniej do dnia 12 listopada 2013 r. na konto BS Otmuchów Filia Kamiennik  nr 51887200030017551920000050 wadium zwraca się w terminie do 3 dni po przetargu. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tą osobę  od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego.

Informację  można uzyskać w Urzędzie Gminy pokój nr 2 tel. 77 4312135 w. 12.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

 

 

Wójt Gminy

Kazimierz Cebrat