Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Nieruchomości przeznaczone do sprzedaży

 

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

 

 

 

1.             działka nr 176/2 o pow. 0,0190 ha zapisana w księdze wieczystej nr 38722 położona w Karłowicach  

              Wielkich. Zgodnie z planem przestrzennego zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamiennik

              działka ta stanowi teren  istniejącej zabudowy

              Wartość działki wynosi 2660 zł +23 % VAT

              Sprzedaż w drodze bez przetargowej z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania  

              działek własnych.

2.           działka nr 239/2 o pow. 0,04 ha zapisana w księdze wieczystej nr OP1N/00038797 położona w  

              Kłodoboku . Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka   

              położona jest w terenie użytków rolnych

Sprzedaż w drodze przetargu.

              Wartość  nieruchomości 1000 zł

3.           działka nr 54 o pow. 0,27 ha położona w Karłowicach Małych zapisana w księdze wieczystej nr

              OP1N/00038796/4 niezabudowana. Zgodnie z planem przestrzennego zagospodarowania gminy

              Kamiennik oznaczona jest jako  teren istniejących użytków rolnych, ogrodniczych i sadowniczych.

                Wartość nieruchomości 7,500 zł

                Sprzedaż w drodze bez przetargowej na poprawienie zagospodarowania sąsiednich działek

                Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu

  1. działka nr 63 o pow. 0,32 ha zapisana w księdze wieczystej nrOP1N/00038715/4  niezabudowana położona w Zurzycach. Zgodnie z planem przestrzennego zagospodarowania Gminy Kamiennik jest to teren projektowanych usług w zakresie handlu i gastronomi.

Wartość nieruchomości 26 000 zł  + 23% VAT

  1. działka nr 62 o pow. 0,54 ha  zapisana w księdze wieczystej nr OP1N/00038715/4 niezabudowana. Zgodnie z planem przestrzennego zagospodarowania Gminy Kamiennik działka przeznaczona jest jako teren projektowanych usług obsługi gospodarki polowej oraz rzemiosła bytowego.

Wartość nieruchomości 44 000 zł + 23% VAT

Ustala się 6-cio tygodniowy termin / licząc od daty wywieszenia wykazu/ /12.08.2013 r./ do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

                Szczegółowych informacji  można uzyskać w Urzędzie Gminy pokój nr 2 tel. 77 4312135 w. 12. Wykazy dotyczące przedmiotowych nieruchomości wywieszone są na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamiennik oraz na stronie internetowej www.kamiennik.pl .

                                                                                                             

                                                                                                                             Wójt Gminy

                                                                                                                           Kazimierz Cebrat

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Kamiennik
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Magdalena Wisła
Data wytworzenia: 2013-08-20