Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Inne druki i wnioski

W załącznikach wnioski i druki do pobrania


DOCWniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.doc

DOCRozliczenie dotacji udzielonej z budżetu gminy na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych.doc

DOCWniosek o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, roboty budowlane przy zabytkach.doc

PDFDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.pdf

PDFDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a na terenie której powstają odpady komunalne.pdf

PDFDeklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla części nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy oraz dla części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a na terenie której.pdf

PDFWzór wniosku o usunięcie azbestu z terenu Gminy Kamiennik.pdf

DOCWniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew, krzewów.doc

PDFWzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego.pdf

DOCDruk naliczenia opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu.doc

DOCWniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.doc

PDFWniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.pdf

DOCDeklaracja w sprawie podatku od nieruchomości na 2012.doc

DOCWniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie gminy Kamiennik w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.doc