Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Obwieszczenie w sprawie granic obwodów głosowania

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Kamiennik z dnia 2 września 2011r.

 

Na podstawie art. 16 § 1-2 i art. 61a §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy ( Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.)  podaje się informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011r.

 

Nr obwodu

Granice obwodu                  

            Siedziba Obwodowej

             Komisji Wyborczej

      1.

Sołectwa: Cieszanowice, Kamiennik, Wilemowice

 

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących

w Kamienniku,

ul.1Maja 28, Kamiennik

 

Lokal przystosowany jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych

 

Obwodowa Komisja Wyborcza wyznaczona dla celów głosowania korespondencyjnego

      2.

Sołectwa: Chociebórz, Lipniki

 

 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipnikach, Lipniki 109

 

Lokal przystosowany jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych

      3.

Sołectwa: Karłowice Małe, Karłowice Wielkie, Kłodobok, Ogonów, Zurzyce

 

Zespól Szkolno- Przedszkolny w

Karłowicach Wlk. 52

 

      4.

Sołectwa: Szklary

 

 

Świetlica wiejska w Szklarach, Szklary 132A

      5.

Sołectwa: Białowieża z przys. Suliszów, Siodłary, Goworowie z przys. Tarnów

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goworowicach, Goworowice 52

 

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może głosować korespondencyjnie w wyznaczonej w tym celu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 . Zamiar głosowania korespondencyjnego zgodnie z ustawą - Kodeks wyborczy z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 112, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881 oraz Nr 149, poz. 889) wyborca powinien zgłosić Wójtowi Gminy w terminie do dnia 19 września 2011 r. (termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego).

Bliższe informacje udostępniane są  w Urzędzie Gminy Kamiennik lub telefonicznie pod numerem 77/43 12 144 w.18 i 20 oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kamiennik.

 

Lokale Obwodowych Komisji Wyborczych w dniu wyborów

9 października 2011 r. czynne będą w godz. 7 00 – 21 00

 

                                                                          Wójt Gminy Kamiennik

                                                                                        /-/ Kazimierz Cebrat 

 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)