Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Obwieszczenie o obwodach głosowania

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójta Gminy Kamiennik

z dnia 25 października 2010r.

 

Na podstawie art.32 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( Dz. U. z 2010 Nr 176 poz. 1190 ), podaje się informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

 

Nr obwodu

Granice obwodu                  

            Siedziba Obwodowej

             Komisji Wyborczej

      1.

Sołectwa: Cieszanowice, Kamiennik, Wilemowice

 

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących

w Kamienniku,

ul.1Maja 28, Kamiennik

 

Lokal przystosowany jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych

 

      2.

Sołectwa: Chociebórz, Lipniki

 

 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipnikach, Lipniki 109

 

Lokal przystosowany jest dla potrzeb osób niepełnosprawnych

      3.

Sołectwa: Karłowice Małe, Karłowice Wielkie, Kłodobok, Ogonów, Zurzyce

 

 

Przedszkole w Karłowicach Wlk.

W Zespole Szkolno- Przedszkolnym

 Karłowice Wlk. 52

 

      4.

Sołectwa: Szklary

 

 

 

Świetlica wiejska w Szklarach, Szklary 132 A

      5.

Sołectwa: Białowieża z przys. Suliszów, Siodłary, Goworowie z przys. Tarnów

 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Goworowicach, Goworowice 52

 

 

Lokale Obwodowych Komisji Wyborczych będą czynne w dniu w

21 listopada 2010 r. w godz. 8 00 – 22 00

 

                                                                                       Wójt Gminy Kamiennik

                                                                            /-/ Kazimierz Cebrat