Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zarządzenie wójta - zmiana siedziby obwodowej komisji wyborczej

Zarządzenie Nr 20/2010

Wójta Gminy Kamiennik

z dnia 10 maja 2010 r.

 

w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej 

 

Na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 27 września  1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  ( Dz.U. z 2010 r. Nr 72, poz. 467) zarządza się co następuje:

 

 

§ 1. Zmienia się nazwę siedziby obwodowej komisji wyborczej w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na 20 czerwca 2010 r. dla obwodu głosowania Nr 4 określonej w Uchwale Nr LXVIII/303/02 Rady Gminy Kamiennik z dnia 9 lipca 2002 roku w sprawie określenia numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w następujący sposób:

1)      nazwa siedziby obwodowej komisji wyborczej dla obwodu głosowania Nr 4 otrzymuje brzmienie:

„ Przedszkole w Szklarach, Szklary 50”

 

§ 2. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz w BIP

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                                                             Wójt Gminy Kamiennik

                                                                                                               /-/ Kazimierz Cebrat