Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Komunikat Komisarza Wyborczego

 

 

 

K O M U N I K A T

 

 Komisarza Wyborczego w Opolu II

 z dnia 18 listopada 2009 r.

 

 

W związku z zarządzonymi na dzień 31 stycznia 2010 r. wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Kamiennik uprzejmie informuję, iż zgodnie
z art. 64j ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jedn. Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547
ze zm.) zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych, będą przyjmowane przez Komisarza Wyborczego
w Opolu II do dnia 14 grudnia 2009 r. (poniedziałek)  w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Opolu, ul. Piastowska 14, pok. 120. Zawiadomienia należy składać w godzinach pracy Delegatury, tj. od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30.

 

Ponadto zawiadamiam, że zgodnie z art. 17 ust.1 Ordynacji, pełnomocnicy komitetów wyborczych, którzy zgłaszać będą listy kandydatów w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Kamiennik, mogą zgłaszać swoich przedstawicieli do składu  Gminnej  Komisji Wyborczej w Kamienniku. Zgłoszenia na obowiązujących formularzach należy również składać do Komisarza Wyborczego w Opolu II (adres j.w.), w terminie do dnia 14 grudnia 2009 r. do godz. 15.30.

 

Formularze dla komitetów wyborczych ustalone przez Państwową Komisję Wyborczą dostępne są na stronie internetowej: www.pkw.gov.pl oraz w Urzędzie Gminy w Kamienniku.

 

 

                                                                         KOMISARZ WYBORCZY

 

                                                                                 / - / Paweł Mehl