Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zaproszenie na konsultacje społeczne dotyczące przyjęcia projektów uchwał

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY KAMIENNIK

 

DOT. PRZEPROWADZENIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH                     

 

 

Wójt Gminy Kamiennik zaprasza organizacje pozarządowe oraz  podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych

dot. przyjęcia projektów następujących uchwał:

  1. W sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  2. W sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług   w zakresie odbierania komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
  3. W sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości;
  4. W sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;
  5. W sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczących przez Gminę Kamiennik w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów oraz wysokości cen za te usługi;

 

 

 

Konsultacje trwają od 16 stycznia 2013 r. do 22 stycznia 2013 r.  do godz. 15.00.

 

Uwagi i wnioski do projektu uchwały będą przyjmowane w formie pisemnej poprzez wypełnienie i złożenie w Urzędzie Gminy Kamiennik pok. nr 9 lub drogą elektroniczną na adres -wskazanego formularza dostępnego w Urzędzie Gminy Kamiennik pok. nr 3 oraz na stronie internetowej (www.bip.kamienik.pl)

w terminie od 16 stycznia 2013 r. do 22 stycznia 2013 r. do godz. 15.00.

.

Uwagi i wnioski, które wpłyną po terminie pozostaną bez rozpoznania.

 

 

 

                                                        WÓJT GMINY KAMIENNIK

                                                        Kazimierz Cebrat

 

 
 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Kamiennik
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Monika Kuziemska
Data wytworzenia: 2013-01-15

 

 

 

 

PDFProjekt Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.pdf (54,36KB)

PDFProjekt Uchwały Rady Gminy w sprawie określenia dodatkowej usługi świadczonej przez Gminę Kamiennik w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania odpadów.pdf (25,59KB)

PDFProjekt Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf (24,97KB)

PDFProjekt Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.pdf (26,46KB)

PDFProjekt Uchwały Rady Gminy Kamiennik w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.pdf (202,06KB)

DOCFormularz konsultacji społecznych.doc (34,50KB)

PDFInformacja o wynikach konsultacji społecznych dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi.pdf (36,26KB)